Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

Danh sách tổng hợp ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015 được công ty chuyển nhà Kiến Vàng nghiên cứu kết hợp cùng với một số chuyên gia hàng đầu Việt Nam về phong thủy biên soạn. Mong muốn có thế giúp cho quý khách tham khảo cũng như lựa chọn được ngày tốt hợp với tuổi của mình để chuyển nhà hay chuyển văn phòng.

Xem thêm : Chuyển nhà trọn gói

ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

Ngày

Ngày Âm lịch Đánh giá

Chi tiết

(1*) Thứ bảy, ngày 01 tháng 08 năm 2015 17/06/2015 Tốt Thứ bảy, ngày 01 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 17/06/2015 (AL)

Ngày: Kỷ dậu, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo

Trực: Mãn

Nạp âm: Đại Dịch Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mão, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên phú,Lộc khố,Tục thế,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Thổ ôn,Hoả tai,Phi ma sát,Trùng tang*,Câu trận,Quả tú.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(1*) Chủ nhật, ngày 02 tháng 08 năm 2015 18/06/2015 Tốt Chủ nhật, ngày 02 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 18/06/2015 (AL)

Ngày: Canh tuất, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Tinh – thuộc: Thái dương – con vật: Ngựa

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Giáp tuất, Giáp thìn*

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Sát cống,Nguyệt không,Nguyệt giải,Yếu yên*,Thanh long*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Tiểu hao,Nguyệt hư,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Sát chủ*,Quỷ khóc.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(2*) Thứ hai, ngày 03 tháng 08 năm 2015 19/06/2015 Quá tốt Thứ hai, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 19/06/2015 (AL)

Ngày: Tân hợi, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Ất hợi, Ất tỵ, Ất tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Nguyệt tài,Nguyệt ân*,Âm đức,Mãn đức tinh,Tam hợp*,Minh đường*

Sao xấu: Đại hao*,Nhân cách,Lôi công.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(1*) Thứ năm, ngày 06 tháng 08 năm 2015 22/06/2015 Tốt Thứ năm, ngày 06 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 22/06/2015 (AL)

Ngày: Giáp dần, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo

Trực: Nguy

Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh ngọ, Bính thân, Canh tý, Mậu thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên xá*,Thiên tài,Ngũ phủ*,Hoạt điệu,Mẫu thương

Sao xấu: Xích khẩu,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Tội chỉ,Ly sàng.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(2*) Thứ sáu, ngày 07 tháng 08 năm 2015 23/06/2015 Quá tốt Thứ sáu, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 23/06/2015 (AL)

Ngày: Ất mão, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên hỷ,Địa tài,Kính tâm,Tam hợp*,Hoàng ân*,Kim đường*

Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (trực),Thiên ngục,Thiên hoả,Nguyệt hoạ,Cô thần,Lỗ Ban sát.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(4*) Chủ nhật, ngày 09 tháng 08 năm 2015 25/06/2015 Vô cùng tốt Chủ nhật, ngày 09 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 25/06/2015 (AL)

Ngày: Đinh tỵ, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thu

Nạp âm: Sa Trung Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Sinh khí,Thiên thanh*,Phúc sinh,Dịch mã*,Phúc hậu,Đại hồng sa,Ngọc đường*

Sao xấu: Đại không vong,Kim thần thất sát (năm),Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Âm thác,Dương thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(1*) Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2015 28/06/2015 Tốt Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 28/06/2015 (AL)

Ngày: Canh thân, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Cơ – thuộc: Thuỷ – con vật: Báo

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên quan,Nguyệt không,U vi tinh,Tuế hợp,Ích hậu

Sao xấu: Xích khẩu,Kiếp sát*,Hoang vu,Địa tặc,Ngũ quỹ.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(2*) Thứ sáu, ngày 14 tháng 08 năm 2015 01/07/2015 Quá tốt Thứ sáu, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 01/07/2015 (AL)

Ngày: Nhâm tuất, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Mãn

Nạp âm: Đại Hải Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu – thuộc: Kim – con vật: Trâu

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Bính tuất, Bính thân, Giáp thìn, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt đức*,Thiên phú,Thiên quan,Nguyệt ân*,Lộc khố,Kính tâm

Sao xấu: Ly Sào,Kim thần thất sát (trực),Thổ ôn,Thiên tặc,Quả tú,Tam tang,Ly sàng,Quỷ khóc.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(1*) Chủ nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2015 03/07/2015 Tốt Chủ nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 03/07/2015 (AL)

Ngày: Giáp tý, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Hải Trung Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm ngọ, Canh dần, Mậu ngọ, Canh thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Phúc sinh,Tam hợp*,Dân nhật-thời đức,Hoàng ân*,Thanh long*

Sao xấu: Xích khẩu,Tam nương*,Đại hao*,Trùng phục,Lôi công,Âm thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(1*) Thứ năm, ngày 20 tháng 08 năm 2015 07/07/2015 Tốt Thứ năm, ngày 20 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 07/07/2015 (AL)

Ngày: Mậu thìn, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Khuê – thuộc: Mộc – con vật: Lang

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính tuất, Canh tuất, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức hợp*,Thiên hỷ,Thiên xá*,Thiên tài,Tục thế,Tam hợp*,Mẫu thương

Sao xấu: Ly Sào,Tam nương*,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Hoả tai,Nguyệt yếm đại hoạ,Cô thần,Thổ cấm,Âm thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(4*) Thứ sáu, ngày 21 tháng 08 năm 2015 08/07/2015 Vô cùng tốt Thứ sáu, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 08/07/2015 (AL)

Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Thu

Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh hợi, Tân hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Địa tài,Ngũ phủ*,U vi tinh,Yếu yên*,Lục hợp*,Kim đường*

Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Tiểu hồng sa,Kiếp sát*,Địa phá,Nguyệt hoạ,Thần cách,Hà khôi- cẩu gião.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(1*) Thứ bảy, ngày 22 tháng 08 năm 2015            09/07/2015 Tốt Thứ bảy, ngày 22 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 09/07/2015 (AL)

Ngày: Canh ngọ, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo

Trực: Khai

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính tý, Giáp thân, Nhâm tý, Giáp dần

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Sinh khí,Thiên mã,Nguyệt tài,Đại hồng sa

Sao xấu: Xích khẩu,Thiên ngục,Thiên hoả,Hoàng sa,Phi ma sát,Trùng tang*,Bạch hổ,Lỗ Ban sát,Dương thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(2*) Chủ nhật, ngày 23 tháng 08 năm 2015 10/07/2015 Quá tốt Chủ nhật, ngày 23 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 10/07/2015 (AL)

Ngày: Tân mùi, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Bế

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên quý*,Thiên thanh*,Tuế hợp,Đại hồng sa,Ngọc đường*

Sao xấu: Hoang vu,Địa tặc,Nguyệt hư,Tứ thời cô quả.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(2*) Thứ hai, ngày 24 tháng 08 năm 2015 11/07/2015 Quá tốt Thứ hai, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 11/07/2015 (AL)

Ngày: Nhâm thân, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Tất – thuộc: Thái âm – con vật: Chim

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Canh dần, Bính thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Nguyệt đức*,Thiên xá*,Nguyệt ân*,Minh tinh,Mãn đức tinh,Phúc hậu

Sao xấu: Thổ phủ,Lục bất thành,Dương thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(1*) Thứ ba, ngày 25 tháng 08 năm 2015 12/07/2015 Tốt Thứ ba, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 12/07/2015 (AL)

Ngày: Quý dậu, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Tân mão, Đinh dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Âm đức

Sao xấu: Tiểu không vong,Thiên ôn,Nhân cách,Vãng vong,Cửu không,Huyền vũ,Tội chỉ,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát,Phủ đầu sát.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

(2*) Thứ sáu, ngày 28 tháng 08 năm 2015 15/07/2015 Quá tốt Thứ sáu, ngày 28 tháng 08 năm 2015

Ngày âm lịch: 15/07/2015 (AL)

Ngày: Bính tý, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ – thuộc: Kim – con vật: Dê

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh ngọ*, Mậu ngọ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Nguyệt không,Phúc sinh,Tam hợp*,Dân nhật-thời đức,Hoàng ân*,Thanh long*

Sao xấu: Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Đại hao*,Lôi công.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015

Danh sách tổng hợp ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2015 d được nghiên cứu và biên soạn một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất. Qua đó có thể giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn được ngày tốt chuyển nhà trong tháng 8 năm 2015. Mọi thông tin cũng như những vướng mắc của quý khách xin vui lòng gọi đến số 0976.28.1111 hoặc tuy cập nhật thông tin tại địa chỉ Fanpage https://www.facebook.com/kienvangcompany.

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2023 cập nhật chi tiết nhất

Nội dung chính1 Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 20232 Cách xem …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !