Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

Quý khách đang không biết trong tháng 7 có những ngày tốt nào để chuyển nhà hay chuyển văn phòng. Và đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người đang vướng phải. Vì lý do đó, mà trong bài viết chia sẻ ngày hôm nay, chuyển nhà Kiến Vàng xin gửi đến các bạn danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015.

ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015
Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

Có thế bạn quan tâm: Dich vụ Taxi tải Hà Nội

Tổng hợp chi tiết danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

Ngày

Ngày Âm lịch Đánh giá

Chi tiết

 

(2*) Thứ tư, ngày 01 tháng 07 năm 2015

16/05/2015 Quá tốt Thứ tư, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 16/05/2015 (AL)

Ngày: Mậu dần, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Canh thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên Thuỵ,Thiên đức hợp*,Thiên hỷ,Thiên mã,Nguyệt ân*,Ích hậu,Tam hợp*,Mẫu thương

Sao xấu: Ly Sào,Hoàng sa,Bạch hổ,Lôi công,Cô thần,Ly sàng

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

 

(2*) Thứ năm, ngày 02 tháng 07 năm 2015

17/05/2015 Quá tốt Thứ năm, ngày 02 tháng 07 năm 2015
Ngày âm lịch: 17/05/2015 (AL)

Ngày: Kỷ mão, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thu

Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất dậu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Nhân chuyên,Thiên thanh*,Tục thế,Ngọc đường*

Sao xấu: Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Địa phá,Hoả tai,Ngũ quỹ,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Vãng vong,Cửu không,Lỗ Ban sát

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015(1*) Chủ nhật, ngày 05 tháng 07 năm 201520/05/2015Tốt

Chủ nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 20/05/2015 (AL)

Ngày: Nhâm ngọ, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Tinh – thuộc: Thái dương – con vật: Ngựa

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên phúc,Thiên quan,Nguyệt không,Mãn đức tinh,Quan nhật

Sao xấu: Hoả tinh,Tiểu không vong,Kim thần thất sát (trực),Thổ phủ,Thiên ôn,Nguyệt yếm đại hoạ,Nguyệt hình,Nguyệt kiến chuyển sát,Ly sàng,Âm thác,Dương thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(1*) Thứ hai, ngày 06 tháng 07 năm 201521/05/2015Tốt

Thứ hai, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 21/05/2015 (AL)

Ngày: Quý mùi, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Lục hợp*

Sao xấu: Trùng phục,Câu trận,Phủ đầu sát,Tam tang.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(1*) Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 201522/05/2015Tốt

Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 22/05/2015 (AL)

Ngày: Giáp thân, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn
Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Thiên phú,Lộc khố,Dịch mã*,Thanh long*

Sao xấu: Tiểu không vong,Tam nương*,Thổ ôn,Hoang vu,Quả tú,Sát chủ*,Tội chỉ.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(2*) Thứ năm, ngày 09 tháng 07 năm 201524/05/2015Quá tốt

Thứ năm, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 24/05/2015 (AL)

Ngày: Bính tuất, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Thiên quý*,Phổ hộ,Tam hợp*

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Đại hao*,Tứ thời đại mộ,Âm thác,Dương thác,Quỷ khóc.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(2*) Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 201525/05/2015Quá tốt

Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 25/05/2015 (AL)

Ngày: Đinh hợi, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Quý mùi, Quý tỵ*, Quý sửu, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Thiên quý*,Ngũ phủ*,Phúc sinh

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Trùng tang*,Chu tước hắc đạo.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(3*) Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 201529/05/2015Cực tốt

Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 29/05/2015 (AL)

Ngày: Tân mão, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Quý dậu, Ất mùi, Kỷ dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Thiên thanh*,Tục thế,Ngọc đường*

Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Xích khẩu,Địa phá,Hoả tai,Ngũ quỹ,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Vãng vong,Cửu không,Lỗ Ban sát.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(4*) Thứ năm, ngày 16 tháng 07 năm 201501/06/2015Vô cùng tốt

Thứ năm, ngày 16 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 01/06/2015 (AL)

Ngày: Quý tỵ, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Khai

Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Ất hợi, Đinh hợi*, Đinh dậu, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Sinh khí,Thiên thanh*,Phúc sinh,Dịch mã*,Phúc hậu,Đại hồng sa,Ngọc đường*

Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Kim thần thất sát (năm),Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Âm thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(2*) Chủ nhật, ngày 19 tháng 07 năm 201504/06/2015Quá tốt

Chủ nhật, ngày 19 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 04/06/2015 (AL)

Ngày: Bính thân, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm thân*, Nhâm dần*, Giáp dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên quý*,Thiên quan,U vi tinh,Tuế hợp,Ích hậu

Sao xấu: Xích khẩu,Kiếp sát*,Hoang vu,Địa tặc,Ngũ quỹ Thứ ba, ngày 21

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(2*) Thứ ba, ngày 21 tháng 07 năm 201506/06/2015Quá tốt

Thứ ba, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 06/06/2015 (AL)

Ngày: Mậu tuất, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Bình Địa Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Thất – thuộc: Hoả – con vật: Lợn

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh thìn, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt giải,Yếu yên*,Thanh long*

Sao xấu: Ly Sào,Tiểu hao,Nguyệt hư,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Trùng phục,Sát chủ*,Quỷ khóc.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(2*) Thứ tư, ngày 22 tháng 07 năm 201507/06/2015Quá tốt

Thứ tư, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 07/06/2015 (AL)

Ngày: Kỷ hợi, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Bình Địa Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ, Quý mùi, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Nguyệt tài,Âm đức,Mãn đức tinh,Tam hợp*,Minh đường*

Sao xấu: Hoả tinh,Tam nương*,Đại hao*,Nhân cách,Trùng tang*,Lôi công.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(3*) Chủ nhật, ngày 26 tháng 07 năm 201511/06/2015Cực tốt

Chủ nhật, ngày 26 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 11/06/2015 (AL)

Ngày: Quý mão, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Kim Bạch Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh dậu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên hỷ,Địa tài,Kính tâm,Tam hợp*,Hoàng ân*,Kim đường*

Sao xấu: Thiên ngục,Thiên hoả,Nguyệt hoạ,Cô thần,Lỗ Ban sát.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(3*) Thứ ba, ngày 28 tháng 07 năm 201513/06/2015Cực tốt

Thứ ba, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 13/06/2015 (AL)

Ngày: Ất tỵ, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Khai

Nạp âm: Phú Đăng Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ, Tân hợi*, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Sinh khí,Thiên thanh*,Phúc sinh,Dịch mã*,Phúc hậu,Đại hồng sa,Ngọc đường*

Sao xấu: Tiểu không vong,Tam nương*,Kim thần thất sát (năm),Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Âm thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(1*) Thứ năm, ngày 30 tháng 07 năm 201515/06/2015Tốt

Thứ năm, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 15/06/2015 (AL)

Ngày: Đinh mùi, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ sửu, Tân sửu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Thánh tâm

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Thổ phủ,Thần cách,Huyền vũ,Phủ đầu sát,Tam tang,Không phòng,Âm thác,Dương thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015

(1*) Thứ sáu, ngày 31 tháng 07 năm 201516/06/2015Tốt

Thứ sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Ngày âm lịch: 16/06/2015 (AL)

Ngày: Mậu thân, tháng: Quý mùi, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Đại Dịch Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ – thuộc: Kim – con vật: Dê

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh dần, Giáp dần

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quan,U vi tinh,Tuế hợp,Ích hậu

Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Hoang vu,Địa tặc,Ngũ quỹ,Trùng phục.

Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015 trên đây được công ty chúng tôi kết hợp cùng các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam biên soạn cũng như đưa ra đánh giá tổng quát cho từng ngày tốt trong tháng 7 năm 2015. Mọi thông tin cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về lựa chọn ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2015 xin vui lòng liên hệ số 0976.28.1111 hoặc cập nhật thông tin tại đại chỉ Fanpage: https://www.facebook.com/kienvangcompany.

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt khai trương

Danh Sách Ngày Tốt Khai Trương Mới Nhất 2024

Nội dung chính1 Ngày khai trương là ngày gì?2 Vì sao phải chọn ngày tốt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !