Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2018

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 7 năm 2018

Hôm nay, như thường lệ chuyển nhà Kiến Vàng xin được chia sẻ với các bạn danh sách ngày tốt chuyển nhà – chuyển văn phòng trong tháng 7 năm 2018. Danh sách ngày tốt được biên soạn một cách rất chi tiết và tỉ mỉ, được biên soản bởi các chuyên gia hàng đầu về phong thủy tại Việt Nam Kết hợp cùng công ty chuyển nhà Kiến Vàng, nhằm giúp quý khách có căn cứ, cơ sở để chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trong tháng 7 năm 2018.

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 7 năm 2018

02422 626262 – 097.628.1111

ngày-tốt-chuyển-nhà-tháng-07-2018

 

 

Dưới đây là tổng hợp những ngày hoàng đạo, ngày tốt trong tháng 7 năm 2018:

Ngày Ngày Âm lịch Đánh giá Chi tiết
(1*) Thứ hai, ngày 02 tháng 07 năm 2018 19/05/2018 Tốt Thứ hai, ngày 02 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 19/05/2018 (AL)

Ngày: Ất mùi, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Sa Trung Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ sửu, Tân mão, Quý sửu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Lục hợp*

Sao xấu: Câu trận,Phủ đầu sát,Tam tang

(3*) Thứ ba, ngày 03 tháng 07 năm 2018 20/05/2018 Cực tốt Thứ ba, ngày 03 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 20/05/2018 (AL)

Ngày: Bính thân, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Mãn

Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm thân*, Nhâm dần*, Giáp dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Thiên phú,Thiên quý*,Lộc khố,Dịch mã*,Thanh long*

Sao xấu: Tiểu không vong,Kim thần thất sát (năm),Thổ ôn,Hoang vu,Quả tú,Sát chủ*,Tội chỉ,Âm thác,Dương thác

(3*) Thứ tư, ngày 04 tháng 07 năm 2018 21/05/2018 Cực tốt Thứ tư, ngày 04 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 21/05/2018 (AL)

Ngày: Đinh dậu, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Chẩn – thuộc: Thuỷ – con vật: Giun

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Quý dậu, Quý mão*, Ất mão, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên quý*,Nguyệt tài,Kính tâm,Tuế hợp,Hoạt điệu,Dân nhật-thời đức,Hoàng ân*,Minh đường*

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Thiên cương*,Thiên lại,Tiểu hồng sa,Tiểu hao,Địa tặc,Lục bất thành,Thần cách,Trùng tang*

(1*) Chủ nhật, ngày 08 tháng 07 năm 2018 25/05/2018 Tốt Chủ nhật, ngày 08 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 25/05/2018 (AL)

Ngày: Tân sửu, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Phá

Nạp âm: Bích Thượng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất dậu, Đinh mùi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Địa tài,Thánh tâm,Cát khánh,Âm đức,Mẫu thương,Kim đường*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Ly Sào,Nguyệt hư,Nhân cách

(1*) Thứ ba, ngày 10 tháng 07 năm 2018 27/05/2018 Tốt Thứ ba, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 27/05/2018 (AL)

Ngày: Quý mão, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Kim Bạch Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh dậu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên thanh*,Tục thế,Ngọc đường*

Sao xấu: Tam nương*,Địa phá,Hoả tai,Ngũ quỹ,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Vãng vong,Cửu không,Trùng phục,Lỗ Ban sát

(1*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 07 năm 2018 02/06/2018 Tốt Thứ bảy, ngày 14 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 02/06/2018 (AL)

Ngày: Đinh mùi, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ sửu, Tân sửu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Thánh tâm

Sao xấu: Thổ phủ,Thần cách,Huyền vũ,Phủ đầu sát,Tam tang,Không phòng,Âm thác,Dương thác

(1*) Thứ hai, ngày 16 tháng 07 năm 2018 04/06/2018 Tốt Thứ hai, ngày 16 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 04/06/2018 (AL)

Ngày: Kỷ dậu, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo

Trực: Mãn

Nạp âm: Đại Dịch Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Nguy – thuộc: Thái âm – con vật: Én

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mão, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên phú,Lộc khố,Tục thế,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Ly Sào,Xích khẩu,Kim thần thất sát (năm),Thổ ôn,Hoả tai,Phi ma sát,Trùng tang*,Câu trận,Quả tú

(1*) Thứ ba, ngày 17 tháng 07 năm 2018 05/06/2018 Tốt Thứ ba, ngày 17 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 05/06/2018 (AL)

Ngày: Canh tuất, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Thất – thuộc: Hoả – con vật: Lợn

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Giáp tuất, Giáp thìn*

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Sát cống,Nguyệt không,Nguyệt giải,Yếu yên*,Thanh long*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Tiểu không vong,Nguyệt kỵ*,Tiểu hao,Nguyệt hư,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Sát chủ*,Quỷ khóc

(2*) Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018 06/06/2018 Quá tốt Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 06/06/2018 (AL)

Ngày: Tân hợi, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Ất hợi, Ất tỵ, Ất tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Nguyệt tài,Nguyệt ân*,Âm đức,Mãn đức tinh,Tam hợp*,Minh đường*

Sao xấu: Đại hao*,Nhân cách,Lôi công

(2*) Thứ bảy, ngày 21 tháng 07 năm 2018 09/06/2018 Quá tốt Thứ bảy, ngày 21 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 09/06/2018 (AL)

Ngày: Giáp dần, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo

Trực: Nguy

Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh ngọ, Bính thân, Canh tý, Mậu thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên xá*,Thiên tài,Ngũ phủ*,Hoạt điệu,Mẫu thương

Sao xấu: Tội chỉ,Ly sàng

(3*) Chủ nhật, ngày 22 tháng 07 năm 2018 10/06/2018 Cực tốt Chủ nhật, ngày 22 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 10/06/2018 (AL)

Ngày: Ất mão, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên hỷ,Địa tài,Kính tâm,Tam hợp*,Hoàng ân*,Kim đường*

Sao xấu: Xích khẩu,Thiên ngục,Thiên hoả,Nguyệt hoạ,Cô thần,Lỗ Ban sá

(5*) Thứ ba, ngày 24 tháng 07 năm 2018 12/06/2018 Vô cùng tốt Thứ ba, ngày 24 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 12/06/2018 (AL)

Ngày: Đinh tỵ, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Khai

Nạp âm: Sa Trung Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

Đánh giá chung: (5) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Sinh khí,Thiên thanh*,Phúc sinh,Dịch mã*,Phúc hậu,Đại hồng sa,Ngọc đường*

Sao xấu: Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Âm thác,Dương thác

(1*) Thứ năm, ngày 26 tháng 07 năm 2018 14/06/2018 Tốt Thứ năm, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 14/06/2018 (AL)

Ngày: Kỷ mùi, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Đinh sửu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Sát cống,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thánh tâm

Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (trực),Thổ phủ,Thần cách,Trùng tang*,Huyền vũ,Phủ đầu sát,Tam tang,Không phòng,Dương thác

(1*) Thứ sáu, ngày 27 tháng 07 năm 2018 15/06/2018 Tốt Thứ sáu, ngày 27 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 15/06/2018 (AL)

Ngày: Canh thân, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ – thuộc: Kim – con vật: Dê

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên quan,Nguyệt không,U vi tinh,Tuế hợp,Ích hậu

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Hoang vu,Địa tặc,Ngũ quỹ

(2*) Chủ nhật, ngày 29 tháng 07 năm 2018 17/06/2018 Quá tốt Chủ nhật, ngày 29 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 17/06/2018 (AL)

Ngày: Nhâm tuất, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Đại Hải Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Tinh – thuộc: Thái dương – con vật: Ngựa

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Bính tuất, Bính thân, Giáp thìn, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt giải,Yếu yên*,Thanh long*

Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Kim thần thất sát (trực),Tiểu hao,Nguyệt hư,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Sát chủ*,Quỷ khóc

(1*) Thứ ba, ngày 31 tháng 07 năm 2018 19/06/2018 Tốt Thứ ba, ngày 31 tháng 07 năm 2018

Ngày âm lịch: 19/06/2018 (AL)

Ngày: Giáp tý, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo

Trực: Chấp

Nạp âm: Hải Trung Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm ngọ, Canh dần, Mậu ngọ, Canh thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên xá*

Sao xấu: Thiên ôn,Hoang vu,Hoàng sa,Cửu không

 

Trên đây là toàn bộ về ngày tốt chuyển nhà – chuyển văn phòng trong tháng 7 năm 2018. Mọi thông tin và vướng mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 02422. 62 62 62 – 0976.281.111 để được tư vấn và báo giá miễn phí.

Gọi ngay cho chúng tôi theo số HOTLINE: 0976.281.111 hoặc qua Fanpage chính thức của Kiến Vàng tại: https://www.facebook.com/kienvang.net.vn/ để được tư vấn miến phí và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.Khi bạn cần một địa chỉ dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói uy tín và chất lượng, chuyên nghiệp nhất.

Thông tin chi tiết xin quý khách hàng tìm hiểu tại địa chỉ website: http://kienvang.net.vn hoặc gọi điện trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi 04422.62.62.62 – 0976.281.111.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc tư vấn về dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói, Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KIẾN VÀNG

Trụ Sở  : Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD   : Số 14 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chi nhánh phia Nam: Số 77 , Phạm Đăng Giảng, KP2 Phường Bình hưng, Q Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: 02422.626.262                      Hotline: 0976. 28. 1111
Email:  kienvang2008@gmail.com      Website:  http://kienvang.net.vn

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt mua xe

Danh sách ngày tốt mua xe mới nhất 2024

Nội dung chính1 Vì sao phải chọn ngày tốt mua xe?1.1 Chọn ngày tốt mua …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !