Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2018

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 6 năm 2018

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói Kiến Vàng vẫn luôn tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói uy tín – chuyên nghiệp – giá rẻ số 1 tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng, Chúng tôi xin được gửi tới Quý khách những ngày đẹp, ngày hoàng đạo để chuyển nhà, chuyển văn phòng trong tháng 6 năm 2018 được biên soạn kĩ lưỡng do các chuyên gia phong thủy hàng đầu cung cấp.

ngày tốt chuyển nhà tháng 06 - 2018

Dưới đây là tổng hợp những ngày hoàng đạo, ngày tốt trong tháng 6 năm 2018:

Ngày Ngày Âm lịch Đánh giá Chi tiết
(4*) Thứ bảy, ngày 02 tháng 06 năm 2018 19/04/2018 Vô cùng tốt Thứ bảy, ngày 02 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 19/04/2018 (AL)

Ngày: Ất sửu, tháng: Đinh tỵ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Hải Trung Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Nguyệt đức hợp*,Thiên hỷ,Thiên thanh*,Tam hợp*,Mẫu thương,Ngọc đường*

Sao xấu: Hoả tinh,Đại không vong,Cô thần,Tội chỉ,Thổ cấm

(3*) Thứ năm, ngày 07 tháng 06 năm 2018 24/04/2018 Cực tốt Thứ năm, ngày 07 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 24/04/2018 (AL)

Ngày: Canh ngọ, tháng: Đinh tỵ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính tý, Giáp thân, Nhâm tý, Giáp dần

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Thiên xá*,Thánh tâm,U vi tinh,Thanh long*

Sao xấu: Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Hoàng sa,Nguyệt kiến chuyển sát,Ly sàng

(3*) Thứ sáu, ngày 08 tháng 06 năm 2018 25/04/2018 Cực tốt Thứ sáu, ngày 08 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 25/04/2018 (AL)

Ngày: Tân mùi, tháng: Đinh tỵ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên đức*,Thiên phú,Thiên phúc,Nguyệt tài,Lộc khố,Ích hậu,Minh đường*

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Thổ ôn,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Cửu không,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Âm thác

(1*) Thứ bảy, ngày 09 tháng 06 năm 2018 26/04/2018 Tốt Thứ bảy, ngày 09 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 26/04/2018 (AL)

Ngày: Nhâm thân, tháng: Đinh tỵ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo

Trực: Mãn

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Đê – thuộc: Thổ – con vật: Lạc

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Canh dần, Bính thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Ngũ phủ*,Tục thế,Lục hợp*

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Tiểu hao,Hoang vu,Hoả tai,Hà khôi- cẩu gião,Trùng phục,Lôi công,Nguyệt hình,Ngũ hư

(3*) Thứ ba, ngày 12 tháng 06 năm 2018 29/04/2018 Cực tốt Thứ ba, ngày 12 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 29/04/2018 (AL)

Ngày: Ất hợi, tháng: Đinh tỵ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Chấp

Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Địa tài,Dịch mã*,Kim đường*

Sao xấu: Nguyệt phá,Thần cách,Vãng vong

(1*) Thứ năm, ngày 14 tháng 06 năm 2018 01/05/2018 Tốt Thứ năm, ngày 14 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 01/05/2018 (AL)

Ngày: Đinh sửu, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Nguy

Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mùi, Kỷ mùi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Địa tài,Thánh tâm,Cát khánh,Âm đức,Mẫu thương,Kim đường*

Sao xấu: Nguyệt hư,Nhân cách,Trùng tang*

(2*) Thứ sáu, ngày 15 tháng 06 năm 2018 02/05/2018 Quá tốt Thứ sáu, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 02/05/2018 (AL)

Ngày: Mậu dần, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo

Trực: Thành

Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu – thuộc: Kim – con vật: Trâu

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Canh thân

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên Thuỵ,Thiên đức hợp*,Thiên hỷ,Thiên mã,Nguyệt ân*,Ích hậu,Tam hợp*,Mẫu thương

Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Kim thần thất sát (trực),Hoàng sa,Bạch hổ,Lôi công,Cô thần,Ly sàng

(1*) Thứ bảy, ngày 16 tháng 06 năm 2018 03/05/2018 Tốt Thứ bảy, ngày 16 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 03/05/2018 (AL)

Ngày: Kỷ mão, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thu

Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất dậu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Nhân chuyên,Thiên thanh*,Tục thế,Ngọc đường*

Sao xấu: Tam nương*,Địa phá,Hoả tai,Ngũ quỹ,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Vãng vong,Cửu không,Lỗ Ban sát

(1*) Chủ nhật, ngày 17 tháng 06 năm 2018 04/05/2018 Tốt Chủ nhật, ngày 17 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 04/05/2018 (AL)

Ngày: Canh thìn, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo

Trực: Khai

Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Sinh khí,Thiên phúc,Minh tinh,U vi tinh,Yếu yên*,Đại hồng sa

Sao xấu: Hoang vu,Nguyệt hoạ,Tứ thời cô qủa,Không phòng

(1*) Thứ ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018 06/05/2018 Tốt Thứ ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 06/05/2018 (AL)

Ngày: Nhâm ngọ, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Kiến

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Thất – thuộc: Hoả – con vật: Lợn

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên phúc,Thiên quan,Nguyệt không,Mãn đức tinh,Quan nhật

Sao xấu: Hoả tinh,Tiểu không vong,Thổ phủ,Thiên ôn,Nguyệt yếm đại hoạ,Nguyệt hình,Nguyệt kiến chuyển sát,Ly sàng,Âm thác,Dương thác

(1*) Thứ năm, ngày 21 tháng 06 năm 2018 08/05/2018 Tốt Thứ năm, ngày 21 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 08/05/2018 (AL)

Ngày: Giáp thân, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Mãn

Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Khuê – thuộc: Mộc – con vật: Lang

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Thiên phú,Lộc khố,Dịch mã*,Thanh long*

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Thổ ôn,Hoang vu,Quả tú,Sát chủ*,Tội chỉ

(2*) Thứ sáu, ngày 22 tháng 06 năm 2018 09/05/2018 Quá tốt Thứ sáu, ngày 22 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 09/05/2018 (AL)

Ngày: Ất dậu, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Tân mùi, Kỷ mão

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt tài,Kính tâm,Tuế hợp,Hoạt điệu,Dân nhật-thời đức,Hoàng ân*,Minh đường*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Thiên cương*,Thiên lại,Tiểu hồng sa,Tiểu hao,Địa tặc,Lục bất thành,Thần cách

(1*) Thứ bảy, ngày 23 tháng 06 năm 2018 10/05/2018 Tốt Thứ bảy, ngày 23 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 10/05/2018 (AL)

Ngày: Bính tuất, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Thiên quý*,Phổ hộ,Tam hợp*

Sao xấu: Đại không vong,Đại hao*,Tứ thời đại mộ,Âm thác,Dương thác,Quỷ khóc

(2*) Chủ nhật, ngày 24 tháng 06 năm 2018 11/05/2018 Quá tốt Chủ nhật, ngày 24 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 11/05/2018 (AL)

Ngày: Đinh hợi, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo

Trực: Chấp

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Quý mùi, Quý tỵ*, Quý sửu, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Thiên quý*,Ngũ phủ*,Phúc sinh

Sao xấu: Xích khẩu,Kiếp sát*,Trùng tang*,Chu tước hắc đạo

(3*) Thứ năm, ngày 28 tháng 06 năm 2018 15/05/2018 Cực tốt Thứ năm, ngày 28 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 15/05/2018 (AL)

Ngày: Tân mão, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thu

Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Quý dậu, Ất mùi, Kỷ dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Thiên thanh*,Tục thế,Ngọc đường*

Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Kim thần thất sát (trực),Địa phá,Hoả tai,Ngũ quỹ,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Vãng vong,Cửu không,Lỗ Ban sát

(1*) Thứ sáu, ngày 29 tháng 06 năm 2018 16/05/2018 Tốt Thứ sáu, ngày 29 tháng 06 năm 2018

Ngày âm lịch: 16/05/2018 (AL)

Ngày: Nhâm thìn, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo

Trực: Khai

Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ – thuộc: Kim – con vật: Dê

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Giáp tuất, Bính tuất*, Bính thân, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sinh khí,Thiên phúc,Nguyệt không,Minh tinh,U vi tinh,Yếu yên*,Đại hồng sa

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Hoang vu,Nguyệt hoạ,Tứ thời cô qủa,Không phòng

Trên đây là toàn bộ thông tin về ngày tốt, ngày hoàng đạo trong tháng 6 năm 2018 do các chuyên gia phong thủy hàng đầu tổng hợp. Với đó Kiến Vàng hy vọng phần nào giúp được Quý khách hàng về vấn đề ngày tốt để Quý khách chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói phù hợp với tuổi hoặc tìm ngày đẹp để làm một số công việc khác.

Công ty CP Đầu tư thương mại vận tải Kiến Vàng

Trụ Sở  : Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD   : Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
Chi nhánh phia Nam: Số 29, Trương Định, Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0422.626.262                      Hotline: 0976. 28. 1111

Email:  kienvang2008@gmail.com      Website:  https://kienvang.vn

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2023 cập nhật chi tiết nhất

Nội dung chính1 Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 20232 Cách xem …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !