Ngày tốt chuyển nhà tháng 10 năm 2014

Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng xin gửi đến Quý khách danh sách những ngày tốt chuyển nhà tháng 10 năm 2014

ngay-tot-chuyen-nha-thang-10-nam-2014
Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 10 năm 2014

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 10 năm 2014 là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là những người đang kinh doanh.

Không phải tự nhiên mà chúng ta lại chọn ngày tháng tốt để chuyển nhà, dọn nhà, sửa nhà, cưới hỏi… Tất cả là quá trình đúc kết từ bao đời của cha ông ta, những việc nào nên làm vào ngày nào thì sẽ tốt , mang đến nhiều điều may mắn, thuận lợi. Đến ngày nay “Khoa học phong thủy” đã chứng minh việc xem ngày tốt chuyển nhà là 1 điều nên làm nó mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống.

Chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng phối hợp cùng các chuyên gia phong thủy, địa lý cung cấp thông tin ngày tốt nhất trong tháng 10 năm 2014 giúp quý khách tham khảo và chọn cho mình ngày tốt nhất, hợp với công việc của mình.

Tổng hợp ngày tốt chuyển nhà tháng 10 năm 2014:

Ngày Ngày Âm lịch Đánh giá

Chi tiết

(1*) Thứ tư, ngày 01 tháng 10 năm 2014 08/09/2014 Tốt Thứ tư, ngày 01 tháng 10 năm 2014   

Ngày âm lịch: 08/09/2014 (AL)

Ngày: Ất tỵ, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Thành

Nạp âm: Phú Đăng Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Chẩn – thuộc: Thuỷ – con vật: Giun

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân tỵ, Tân hợi*, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

 

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Nguyệt tài,Cát khánh,Âm đức,Tuế hợp,Tục thế,Minh đường*

Sao xấu: Thiên ôn,Địa tặc,Hoả tai,Nhân cách

(2*) Thứ năm, ngày 02 tháng 10 năm 2014 09/09/2014 Quá tốt Thứ năm, ngày 02 tháng 10 năm 2014   

Ngày âm lịch: 09/09/2014 (AL)

Ngày: Bính ngọ, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Thu

Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu tý, Canh tý

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên hỷ,Nguyệt giải,Yếu yên*,Tam hợp*,Đại hồng sa

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Cô thần,Sát chủ*,Lỗ Ban sát,Không phòng

(2*) Chủ nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2014 12/09/2014 Quá tốt Chủ nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2014   

Ngày âm lịch: 12/09/2014 (AL)

Ngày: Kỷ dậu, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Đại Dịch Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân mão, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Địa tài,Kim đường*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Ly Sào,Thiên lại,Trùng tang*,Trùng phục,Nguyệt kiến chuyển sát,Phủ đầu sát

(1*) Thứ hai, ngày 06 tháng 10 năm 2014 13/09/2014 Tốt  Thứ hai, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Ngày âm lịch: 13/09/2014 (AL)

Ngày: Canh tuất, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Tâm – thuộc: Thái âm – con vật: Hồ

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu thìn, Giáp tuất, Giáp thìn*

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Sát cống,Thiên quý*,Thiên mã,Nguyệt ân*,Mãn đức tinh

Sao xấu: Xích khẩu,Tam nương*,Thổ phủ,Bạch hổ,Tội chỉ,Tam tang,Ly sàng,Dương thác,Quỷ khóc

(2*) Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014 19/09/2014 Quá tốt Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014 

Ngày âm lịch: 19/09/2014 (AL)

Ngày: Bính thìn, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Phá

Nạp âm: Sa Trung Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Nguyệt đức*,Giai thần,Ích hậu,Mẫu thương,Thanh long*

Sao xấu: Xích khẩu,Nguyệt phá,Lục bất thành,Vãng vong

(3*) Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014 23/09/2014 Cực tốt  Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014    

Ngày âm lịch: 23/09/2014 (AL)

Ngày: Canh thân, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Khuê – thuộc: Mộc – con vật: Lang

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

 

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên quý*,Thiên xá*,Sinh khí,Thiên tài,Nguyệt ân*,Dịch mã*,Phúc hậu

Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (trực),Thiên tặc,Dương thác

(3*) Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014 24/09/2014 Cực tốt  Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014   

Ngày âm lịch: 24/09/2014 (AL)

Ngày: Tân dậu, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Bế

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất sửu, Kỷ mão, Ất mùi, Quý mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên quý*,Địa tài,Kim đường*

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Thiên lại,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát,Phủ đầu sát

(5*) Chủ nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014 26/09/2014 Vô cùng tốt Chủ nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014    

Ngày âm lịch: 26/09/2014 (AL)

Ngày: Quý hợi, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Đại Hải Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh mão, Đinh hợi, Đinh dậu, Ất tỵ, Đinh tỵ*

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Nhân chuyên,Thiên thanh*,Ngũ phủ*,Kính tâm,Hoàng ân*,Ngọc đường*

Sao xấu: Hoả tinh,Tiểu không vong,Kiếp sát*,Hoang vu

(1*) Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014 29/09/2014 Tốt Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014    

Ngày âm lịch: 29/09/2014 (AL)

Ngày: Bính dần, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên quan,Tam hợp*

Sao xấu: Đại hao*,Thụ tử*,Nguyệt yếm đại hoạ,Cửu không,Lôi công,Âm thác

(1*) Chủ nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014 03/09/2014 Tốt Chủ nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014

Ngày âm lịch: 03/09/2014 (AL)

Ngày: Canh ngọ, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Thành

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Tinh – thuộc: Thái dương – con vật: Ngựa

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính tý, Giáp thân, Nhâm tý, Giáp dần

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên hỷ,Thiên quý*,Nguyệt ân*,Nguyệt giải,Yếu yên*,Tam hợp*,Đại hồng sa

Sao xấu: Tam nương*,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Cô thần,Sát chủ*,Lỗ Ban sát,Không phòng,Dương thác

(2*) Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014 04/09/2014 Quá tốt Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014   

Ngày âm lịch: 04/09/2014 (AL)

Ngày: Tân mùi, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Thu

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

 

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên quý*,U vi tinh,Đại hồng sa

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Địa phá,Hoang vu,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Chu tước hắc đạo,Nguyệt hình,Ngũ hư,Tứ thời cô qủa

(1*) Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014 05/09/2014 Tốt  Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014    

Ngày âm lịch: 05/09/2014 (AL)

Ngày: Nhâm thân, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính dần, Canh dần, Bính thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên xá*,Sinh khí,Thiên tài,Nguyệt không,Dịch mã*,Phúc hậu

Sao xấu: Hoả tinh,Nguyệt kỵ*,Thiên tặc

(5*) Thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014  08/09/2014 Vô cùng tốt  Thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014    

Ngày âm lịch: 08/09/2014 (AL)

Ngày: Ất hợi, tháng: Giáp tuất, năm: Giáp ngọ

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên thanh*,Ngũ phủ*,Kính tâm,Hoàng ân*,Ngọc đường*

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Hoang vu

Mọi chi tiết về dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói, quý khách có thể tham khảo tại website: https://kienvang.vn/. Sử dụng dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói của chúng tôi là cách tốt nhất để quý khách tiết kiệm thời gian quý báu và công sức của mình.

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về dịch vụ xin quý khách liên hệ :

Công ty CP Đầu tư thương mại vận tải Kiến Vàng

Trụ Sở  : Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD   : Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
Chi nhánh phia Nam: Số 29, Trương Định, Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Fanpage: https://www.facebook.com/kienvangcompany
Điện thoại: 02422.626.262                      Hotline: 0976. 28. 1111
Email:  kienvang2008@gmail.com          Website:  https://kienvang.vn/

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2023 cập nhật chi tiết nhất

Nội dung chính1 Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 20232 Cách xem …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !