Danh Sách Ngày Tốt Khai Trương Mới Nhất 2023

Tìm ngày tốt khai trương để gặp nhiều mắn, làm ăn phát tài phát lộc, loại trừ những rủi ro. Bài viết dưới đây Kiến Vàng sẽ chia sẻ bạn danh sách ngày tốt khai trương cập nhất mới nhất năm 2023

ngày tốt khai trương

Ngày khai trương là ngày gì?

Lễ khai trương là một sự kiện được tổ chức để chào đón sự ra đời chính thức của một cửa hàng, công ty mới hoặc một dự án quan trọng khác. Thông thường, lễ khai trương được tổ chức trong ngày mở cửa chính thức hoặc trước đó và có thể bao gồm các hoạt động và chương trình khác nhau, chẳng hạn như phát biểu chào mừng, cắt băng khai trương, thưởng cho khách hàng đầu tiên, trình diễn âm nhạc và văn nghệ, hoặc các chương trình giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới. Lễ khai trương cũng là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và các bên liên quan khác, tạo dựng lòng tin và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Theo đó, ngày khai trương là ngày được chọn để tổ chức lễ khai trương

Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?

Trong văn hóa và tín ngưỡng của một số nền văn minh, việc chọn ngày tốt để khai trương được coi là rất quan trọng. Ngày tốt được chọn dựa trên các yếu tố như văn hóa, tín ngưỡng, địa lý, thời gian và ngày sinh của chủ doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư. Mục đích của việc chọn ngày tốt là để đảm bảo rằng sự khai trương sẽ thu hút may mắn, tài lộc và sự thành công cho doanh nghiệp trong tương lai.

Tuy nhiên, việc chọn ngày tốt để khai trương là một vấn đề chủ quan và có thể không có cơ sở khoa học hay lý trí rõ ràng để giải thích. Do đó, việc chọn ngày tốt có thể được xem là một phần của văn hóa và truyền thống của một số quốc gia và không bắt buộc phải tuân thủ.

Danh sách ngày tốt khai trương 2023

Xem ngày tốt khai trương tháng 01 năm 2023

 • Ngày 01/01/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 10/12/2022 AL)
 • Ngày 02/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 11/12/2022 AL)
 • Ngày 03/01/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 12/12/2022 AL)
 • Ngày 04/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 13/12/2022 AL)
 • Ngày 06/01/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 15/12/2022 AL)
 • Ngày 08/01/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 17/12/2022 AL)
 • Ngày 09/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 18/12/2022 AL)
 • Ngày 12/01/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 21/12/2022 AL)
 • Ngày 13/01/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 22/12/2022 AL)
 • Ngày 14/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 23/12/2022 AL)
 • Ngày 15/01/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 24/12/2022 AL)
 • Ngày 16/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 25/12/2022 AL)
 • Ngày 18/01/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 27/12/2022 AL)
 • Ngày 20/01/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 29/12/2022 AL)
 • Ngày 21/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 30/12/2022 AL)
 • Ngày 25/01/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 4/1/2023 AL)
 • Ngày 26/01/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 5/1/2023 AL)
 • Ngày 28/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 7/1/2023 AL)
 • Ngày 29/01/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 8/1/2023 AL)
 • Ngày 30/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 9/1/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 02 năm 2023

 • Ngày 06/02/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 16/1/2023 AL)
 • Ngày 09/02/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 19/1/2023 AL)
 • Ngày 10/02/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 20/1/2023 AL)
 • Ngày 11/02/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 21/1/2023 AL)
 • Ngày 18/02/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 28/1/2023 AL)
 • Ngày 22/02/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 3/2/2023 AL)
 • Ngày 23/02/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 4/2/2023 AL)
 • Ngày 25/02/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 6/2/2023 AL)
 • Ngày 26/02/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 7/2/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 03 năm 2023

 • Ngày 03/03/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 12/02/2023 AL)
 • Ngày 06/03/2023  (Thứ hai, nhằm ngày 15/02/2023 AL)
 • Ngày 07/03/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 16/02/2023 AL)
 • Ngày 09/03/2023  (Thứ năm, nhằm ngày 18/02/2023 AL)
 • Ngày 10/03/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 19/02/2023 AL)
 • Ngày 15/03/2023  (Thứ tư, nhằm ngày 24/02/2023 AL)
 • Ngày 18/03/2023  (Thứ bảy, nhằm ngày 27/02/2023 AL)
 • Ngày 19/03/2023  (Chủ nhật, nhằm ngày 28/02/2023 AL)
 • Ngày 21/03/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 30/02/2023 AL)
 • Ngày 22/03/2023  (Thứ tư, nhằm ngày 01/02/2023 AL)
 • Ngày 27/03/2023  (Thứ hai, nhằm ngày 06/02/2023 AL)
 • Ngày 30/03/2023  (Thứ năm, nhằm ngày 09/02/2023 AL)
 • Ngày 31/03/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 10/02/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 04 năm 2023

 • Ngày 02/04/2023  (Chủ nhật, nhằm ngày 12/02/2023 AL)
 • Ngày 07/04/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 17/02/2023 AL)
 • Ngày 14/04/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 24/02/2023 AL)
 • Ngày 15/04/2023  (Thứ bảy, nhằm ngày 25/02/2023 AL)
 • Ngày 18/04/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 28/02/2023 AL)
 • Ngày 23/04/2023  (Chủ nhật, nhằm ngày 04/03/2023 AL)
 • Ngày 25/04/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 06/03/2023 AL)
 • Ngày 29/04/2023  (Thứ bảy, nhằm ngày 10/03/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 05 năm 2023

 • Ngày 03/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 14/03/2023 AL)
 • Ngày 05/05/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 16/03/2023 AL)
 • Ngày 06/05/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 17/03/2023 AL)
 • Ngày 07/05/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 18/03/2023 AL)
 • Ngày 10/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 21/03/2023 AL)
 • Ngày 11/05/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 22/03/2023 AL)
 • Ngày 12/05/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 23/03/2023 AL)
 • Ngày 15/05/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 26/03/2023 AL)
 • Ngày 17/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 28/03/2023 AL)
 • Ngày 18/05/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 29/03/2023 AL)
 • Ngày 19/05/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 01/04/2023 AL)
 • Ngày 20/05/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 02/04/2023 AL)
 • Ngày 23/05/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 05/04/2023 AL)
 • Ngày 24/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 06/04/2023 AL)
 • Ngày 28/05/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 10/04/2023 AL)
 • Ngày 30/05/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 12/04/2023 AL)
 • Ngày 31/05/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 13/04/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 06 năm 2023

 • Ngày 01/06/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 14/04/2023 AL)
 • Ngày 02/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 15/04/2023 AL)
 • Ngày 04/06/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 17/04/2023 AL)
 • Ngày 05/06/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 18/04/2023 AL)
 • Ngày 09/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 22/04/2023 AL)
 • Ngày 11/06/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 24/04/2023 AL)
 • Ngày 12/06/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 25/04/2023 AL)
 • Ngày 13/06/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 26/04/2023 AL)
 • Ngày 14/06/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 27/04/2023 AL)
 • Ngày 16/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 29/04/2023 AL)
 • Ngày 17/06/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 30/04/2023 AL)
 • Ngày 19/06/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 02/05/2023 AL)
 • Ngày 25/06/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 08/05/2023 AL)
 • Ngày 28/06/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 11/05/2023 AL)
 • Ngày 29/06/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 12/05/2023 AL)
 • Ngày 30/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 13/05/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 07 năm 2023

 • Ngày 01/07/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 14/05/2023 AL)
 • Ngày 07/07/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 20/05/2023 AL)
 • Ngày 10/07/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 23/05/2023 AL)
 • Ngày 11/07/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 24/05/2023 AL)
 • Ngày 12/07/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 25/05/2023 AL)
 • Ngày 13/07/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 26/05/2023 AL)
 • Ngày 19/07/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 02/06/2023 AL)
 • Ngày 20/07/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 03/06/2023 AL)
 • Ngày 21/07/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 04/06/2023 AL)
 • Ngày 24/07/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 07/06/2023 AL)
 • Ngày 25/07/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 08/06/2023 AL)
 • Ngày 26/07/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 09/06/2023 AL)
 • Ngày 31/07/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 14/06/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 08 năm 2023​

 • Ngày 01/08/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 15/06/2023 AL)
 • Ngày 02/08/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 16/06/2023 AL)
 • Ngày 05/08/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 19/06/2023 AL)
 • Ngày 06/08/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 20/06/2023 AL)
 • Ngày 07/08/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 21/06/2023 AL)
 • Ngày 12/08/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 26/06/2023 AL)
 • Ngày 13/08/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 27/06/2023 AL)
 • Ngày 14/08/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 28/06/2023 AL)
 • Ngày 16/08/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 01/07/2023 AL)
 • Ngày 18/08/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 03/07/2023 AL)
 • Ngày 23/08/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 08/07/2023 AL)

>>> Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8

Xem ngày tốt khai trương tháng 09 năm 2023

 • Ngày 24/09/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 09/07/2023 AL)
 • Ngày 26/09/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 11/07/2023 AL)
 • Ngày 27/09/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 12/07/2023 AL)
 • Ngày 28/09/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 13/07/2023 AL)
 • Ngày 30/09/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 15/07/2023 AL)
 • Ngày 04/09/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 20/07/2023 AL)
 • Ngày 05/09/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 21/07/2023 AL)
 • Ngày 07/09/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 23/07/2023 AL)
 • Ngày 08/09/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 24/07/2023 AL)
 • Ngày 09/09/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 25/07/2023 AL)
 • Ngày 11/09/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 27/07/2023 AL)
 • Ngày 17/09/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 03/08/2023 AL)
 • Ngày 22/09/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 08/08/2023 AL)
 • Ngày 23/09/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 09/08/2023 AL)
 • Ngày 24/09/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 10/08/2023 AL)
 • Ngày 26/09/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 12/08/2023 AL)
 • Ngày 29/09/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 15/08/2023 AL)

>>> Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 9

Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2023

 • Ngày 04/10/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 20/08/2023 AL)
 • Ngày 05/10/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 21/08/2023 AL)
 • Ngày 06/10/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 22/08/2023 AL)
 • Ngày 08/10/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 24/08/2023 AL)
 • Ngày 11/10/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 27/08/2023 AL)
 • Ngày 15/10/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 01/09/2023 AL)
 • Ngày 17/10/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 03/09/2023 AL)
 • Ngày 18/10/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 04/09/2023 AL)
 • Ngày 19/10/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 05/09/2023 AL)
 • Ngày 20/10/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 06/09/2023 AL)
 • Ngày 21/10/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 07/09/2023 AL)
 • Ngày 24/10/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 10/09/2023 AL)
 • Ngày 26/10/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 12/09/2023 AL)
 • Ngày 29/10/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 15/09/2023 AL)
 • Ngày 30/10/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 16/09/2023 AL)
 • Ngày 31/10/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 17/09/2023 AL)

>>> Xem thêm ngày tốt chuyển nhà tháng 10

Xem ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2023

 • Ngày 01/11/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 18/09/2023 AL)
 • Ngày 02/11/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 19/09/2023 AL)
 • Ngày 07/11/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 24/09/2023 AL)
 • Ngày 08/11/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 25/09/2023 AL)
 • Ngày 10/11/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 27/09/2023 AL)
 • Ngày 11/11/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 28/09/2023 AL)
 • Ngày 12/11/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 29/09/2023 AL)
 • Ngày 14/11/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 02/10/2023 AL)
 • Ngày 18/11/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 06/10/2022 AL)
 • Ngày 20/11/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 08/10/2023 AL)
 • Ngày 22/11/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 10/10/2023 AL)
 • Ngày 26/11/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 14/10/2023 AL)
 • Ngày 30/11/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 18/10/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2023

 • Ngày 02/12/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 20/10/2023 AL)
 • Ngày 04/12/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 22/10/2023 AL)
 • Ngày 08/12/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 26/10/2023 AL)
 • Ngày 12/12/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 30/10/2023 AL)
 • Ngày 17/12/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 05/11/2023 AL)
 • Ngày 20/12/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 08/11/2023 AL)
 • Ngày 21/12/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 09/11/2023 AL)
 • Ngày 22/12/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 10/11/2023 AL)
 • Ngày 29/12/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 17/11/2023 AL)

Kinh nghiệm làm lễ khai trương

Lễ khai trương là một sự kiện quan trọng trong việc khởi động hoạt động của một doanh nghiệp mới. Để tổ chức một lễ khai trương thành công, bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm sau:

 • Lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng: Bạn cần lên kế hoạch từ trước để chuẩn bị cho lễ khai trương. Bạn cần chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết, trang trí, thực phẩm và thức uống, âm thanh và ánh sáng, và nhiều hơn nữa. Bạn cũng cần xác định thời gian và địa điểm tổ chức lễ khai trương.
 • Đăng ký và quảng bá: Bạn cần đăng ký lễ khai trương với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cục thuế và chính quyền địa phương. Bạn cũng cần quảng bá sự kiện của mình để thu hút khách hàng và đối tác tiềm năng. Các phương tiện quảng cáo có thể bao gồm bản tin, trang web, mạng xã hội, tờ rơi, hay thông qua các đối tác và khách hàng của bạn.
 • Chào đón khách hàng: Lễ khai trương là cơ hội để bạn tạo dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng của mình. Hãy chuẩn bị những món quà đặc biệt cho khách hàng, tạo ra không gian thoải mái để khách hàng có thể tương tác với nhân viên của bạn. Hãy đảm bảo rằng nhân viên của bạn được đào tạo tốt để có thể cung cấp cho khách hàng những thông tin chính xác và hữu ích.
 • Tạo ra không gian độc đáo: Tạo ra một không gian độc đáo và thú vị để khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm của bạn. Hãy tạo ra một không gian trưng bày sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bao gồm cả âm thanh, ánh sáng và trang trí để thu hút sự chú ý của khách hàng.
 • Tạo ra các chương trình khuyến mãi: Tạo ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt để khách hàng có thể mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với giá ưu đãi. Điều này có thể giúp khách hàng cảm thấy họ đang nhận được giá trị khi tới lễ khai trương.

Trên đây là những thông tin về ngày tốt khai trương năm 2023 mà Kiến Vàng muốn chia sẻ tới quý bạn đọc. Hy vọng bài viết cung cấp thông tin hữu ích tới bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng, hãy liên hệ công ty vận tải Kiến Vàng nhé.

 

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

Ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2022

Danh sách chi tiết ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2023

Nội dung chính1 Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 20232 Hướng dẫn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !