Danh Sách Ngày Tốt Khai Trương Mới Nhất 2024

Tìm ngày tốt khai trương để gặp nhiều mắn, làm ăn phát tài phát lộc, loại trừ những rủi ro. Bài viết dưới đây Kiến Vàng sẽ chia sẻ bạn danh sách ngày tốt khai trương cập nhất mới nhất năm 2024

ngày tốt khai trương

Ngày khai trương là ngày gì?

Lễ khai trương là một sự kiện được tổ chức để chào đón sự ra đời chính thức của một cửa hàng, công ty mới hoặc một dự án quan trọng khác. Thông thường, lễ khai trương được tổ chức trong ngày mở cửa chính thức hoặc trước đó và có thể bao gồm các hoạt động và chương trình khác nhau, chẳng hạn như phát biểu chào mừng, cắt băng khai trương, thưởng cho khách hàng đầu tiên, trình diễn âm nhạc và văn nghệ, hoặc các chương trình giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới. Lễ khai trương cũng là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và các bên liên quan khác, tạo dựng lòng tin và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Theo đó, ngày khai trương là ngày được chọn để tổ chức lễ khai trương

Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?

Trong văn hóa và tín ngưỡng của một số nền văn minh, việc chọn ngày tốt để khai trương được coi là rất quan trọng. Ngày tốt được chọn dựa trên các yếu tố như văn hóa, tín ngưỡng, địa lý, thời gian và ngày sinh của chủ doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư. Mục đích của việc chọn ngày tốt là để đảm bảo rằng sự khai trương sẽ thu hút may mắn, tài lộc và sự thành công cho doanh nghiệp trong tương lai.

Tuy nhiên, việc chọn ngày tốt để khai trương là một vấn đề chủ quan và có thể không có cơ sở khoa học hay lý trí rõ ràng để giải thích. Do đó, việc chọn ngày tốt có thể được xem là một phần của văn hóa và truyền thống của một số quốc gia và không bắt buộc phải tuân thủ.

Danh sách ngày tốt khai trương 2024

Xem ngày tốt khai trương tháng 01 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ hai 01/01/2024  (20/11/2023 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ ba 09/01/2024 (28/11/2023 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ sáu 12/01/2024 (02/12/2023 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Chủ nhật 14/01/2024 (04/12/2023 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ ba 16/01/2024 (06/12/2023 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ hai 22/01/2024 (12/12/2023 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ sáu 16/01/2024 (16/12/2023 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Xem ngày tốt khai trương tháng 02 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ bảy 03/02/2023 (24/12/2023 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ hai 05/02/2024 (26/12/2023 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ tư 07/02/2024 (28/12/2023 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ sáu 09/02/2024 (30/12/2023 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ bảy 10/02/2024 (01/01/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

21-23h (giờ Hợi)

Chủ nhật 18/02/2024 (09/01/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ ba 20/02/2024 (11/01/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ tư 28/02/2024 (19/01/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

21-23h (giờ Hợi)

Xem ngày tốt khai trương tháng 03 năm 2023

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ sáu 01/03/2024 (21/01/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ ba 05/03/2024 (25/01/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ hai 18/03/2024 (09/02/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Chủ nhật 24/03/2024 (15/02/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ ba 26/03/2024 (17/02/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ năm 28/03/2024 (19/02/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ bảy 30/03/2024 (21/02/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Xem ngày tốt khai trương tháng 04 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ bảy 06/04/2024 (28/2/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ năm 18/04/2024 (10/03/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ bảy 20/04/2024 (12/03/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ bảy 27/04/2024 (19/03/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Xem ngày tốt khai trương tháng 05 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ năm 02/05/2023 (24/03/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ bảy 11/05/2024 (04/04/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ hai 13/05/2024 (06/04/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Chủ nhật 19/05/2024 (12/04/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Chủ nhật 26/05/2024 (19/04/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ sáu 31/05/2024 (24/04/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Xem ngày tốt khai trương tháng 06 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ ba 04/06/2024 (28/04/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ ba 11/06/2024 (06/05/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ hai 17/06/2024 (12/05/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ ba 25/06/2024 (20/05/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ tư 26/06/2024 (21/05/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Chủ nhật 30/06/2024 (25/05/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

 

Xem ngày tốt khai trương tháng 07 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ bảy 01/07/2024 (26/05/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ sáu 05/07/2024 (30/05/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ ba 09/07/2024 (04/06/2024  AL) 3-5h (giờ Dần)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ tư 10/07/2024 (05/06/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ năm 11/07/2024 (06/06/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ tư 17/07/2024 (12/06/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ sáu 19/07/2024 (14/06/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ năm 25/07/2024 (20/06/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ sáu 26/07/2024 (21/06/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

 

Xem ngày tốt khai trương tháng 08 năm 2024​

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ bảy 03/08/2024 (29/06/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Chủ nhật 04/08/2024 (01/07/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Chủ nhật 18/08/2024 (15/07/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ sáu 23/08/2024 (20/07/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ bảy 24/08/2024 (21/07/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ năm 29/08/2024 (26/07/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

>>> Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8

Xem ngày tốt khai trương tháng 09 năm 2023

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ ba 03/09/2024 (01/08/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ bảy 07/09/2024 (05/08/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ hai 23/09/2024 (21/08/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ bảy 24/09/2024 (26/08/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

>>> Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 9

Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Thứ tư 02/10/2024 (30/08/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ năm 17/10/2024 (15/09/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ năm 24/10/2024 (22/09/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ hai 28/10/2024 (26/09/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

>>> Xem thêm ngày tốt chuyển nhà tháng 10

Xem ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Chủ nhật 03/11/2024 (03/10/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ tư 06/11/2024 (06/10/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ sáu 08/11/2024 (08/10/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ bảy 09/11/2024 (09/10/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ sáu 15/11/2024 (15/10/2024 AL) 3-5h (giờ Dần)

5-7h (giờ Mão)

9-11h (giờ Tỵ)

15-17h (giờ Thân)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ bảy 16/11/2024 (16/10/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2024

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương
Chủ nhật 01/12/2024 (01/11/2024 AL) 1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

11-13h (giờ Ngọ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

21-23h (giờ Hợi)

Thứ hai 02/12/2024 (02/11/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Chủ nhật 08/12/2024 (8/11/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ bảy 14/12/2024 (14/11/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

5-7h (giờ Mão)

11-13h (giờ Ngọ)

15-17h (giờ Thân)

17-19h (giờ Dậu)

Thứ hai 16/12/2024 (16/11/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Thứ bảy 28/12/2024 (28/11/2024 AL) 23-1h (giờ Tý)

1-3h (giờ Sửu)

7-9h (giờ Thìn)

9-11h (giờ Tỵ)

13-15h (giờ Mùi)

19-21h (giờ Tuất)

Kinh nghiệm làm lễ khai trương

Lễ khai trương là một sự kiện quan trọng trong việc khởi động hoạt động của một doanh nghiệp mới. Để tổ chức một lễ khai trương thành công, bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm sau:

  • Lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng: Bạn cần lên kế hoạch từ trước để chuẩn bị cho lễ khai trương. Bạn cần chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết, trang trí, thực phẩm và thức uống, âm thanh và ánh sáng, và nhiều hơn nữa. Bạn cũng cần xác định thời gian và địa điểm tổ chức lễ khai trương.
  • Đăng ký và quảng bá: Bạn cần đăng ký lễ khai trương với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cục thuế và chính quyền địa phương. Bạn cũng cần quảng bá sự kiện của mình để thu hút khách hàng và đối tác tiềm năng. Các phương tiện quảng cáo có thể bao gồm bản tin, trang web, mạng xã hội, tờ rơi, hay thông qua các đối tác và khách hàng của bạn.
  • Chào đón khách hàng: Lễ khai trương là cơ hội để bạn tạo dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng của mình. Hãy chuẩn bị những món quà đặc biệt cho khách hàng, tạo ra không gian thoải mái để khách hàng có thể tương tác với nhân viên của bạn. Hãy đảm bảo rằng nhân viên của bạn được đào tạo tốt để có thể cung cấp cho khách hàng những thông tin chính xác và hữu ích.
  • Tạo ra không gian độc đáo: Tạo ra một không gian độc đáo và thú vị để khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm của bạn. Hãy tạo ra một không gian trưng bày sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bao gồm cả âm thanh, ánh sáng và trang trí để thu hút sự chú ý của khách hàng.
  • Tạo ra các chương trình khuyến mãi: Tạo ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt để khách hàng có thể mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với giá ưu đãi. Điều này có thể giúp khách hàng cảm thấy họ đang nhận được giá trị khi tới lễ khai trương.

Trên đây là những thông tin về ngày tốt khai trương năm 2024 mà Kiến Vàng muốn chia sẻ tới quý bạn đọc. Hy vọng bài viết cung cấp thông tin hữu ích tới bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng, hãy liên hệ công ty vận tải Kiến Vàng nhé.

 

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt mua xe

Danh sách ngày tốt mua xe mới nhất 2024

Nội dung chính1 Vì sao phải chọn ngày tốt mua xe?1.1 Chọn ngày tốt mua …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !