Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2017

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 8 năm 2017

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói Kiến Vàng vẫn luôn tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói uy tín – chuyên nghiệp – giá rẻ số 1 tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng, Chúng tôi xin được gửi tới Quý khách những ngày đẹp, ngày hoàng đạo để chuyển nhà, chuyển văn phòng trong tháng 8 năm 2017 được biên soạn kĩ lưỡng do các chuyên gia phong thủy hàng đầu cung cấp.

Dưới đây là tổng hợp những ngày hoàng đạo, ngày tốt trong tháng 6 năm 2017:

Ngày Ngày Âm lịch Đánh giá Chi tiết
1*) Thứ ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017 10/06/2017 Tốt Thứ ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 10/06/2017 (AL)

Ngày: Canh thân, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo

Trực: Trừ

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên quan,Nguyệt không,U vi tinh,Tuế hợp,Ích hậu

Sao xấu: Xích khẩu,Kiếp sát*,Hoang vu,Địa tặc,Ngũ quỹ

(2*) Thứ năm, ngày 03 tháng 08 năm 2017 12/06/2017 Quá tốt Thứ năm, ngày 03 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 12/06/2017 (AL)

Ngày: Nhâm tuất, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Đại Hải Thuỷ – Hành: Thuỷ

Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Bính tuất, Bính thân, Giáp thìn, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt giải,Yếu yên*,Thanh long*

Sao xấu: Ly Sào,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Tiểu hao,Nguyệt hư,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Sát chủ*,Quỷ khóc

(1*) Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017 16/06/2017 Tốt Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 16/06/2017 (AL)

Ngày: Bính dần, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo

Trực: Nguy

Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Tâm – thuộc: Thái âm – con vật: Hồ

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Thiên quý*,Thiên tài,Ngũ phủ*,Hoạt điệu,Mẫu thương

Sao xấu: Xích khẩu,Tội chỉ,Ly sàng

(3*) Thứ ba, ngày 08 tháng 08 năm 2017 17/06/2017 Cực tốt Thứ ba, ngày 08 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 17/06/2017 (AL)

Ngày: Đinh mão, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Nguy

Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Quý dậu, Quý dậu, Ất dậu, Quý tỵ, Quý mão, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên hỷ,Thiên quý*,Địa tài,Kính tâm,Tam hợp*,Hoàng ân*,Kim đường*

Sao xấu: Đại không vong,Thiên ngục,Thiên hoả,Nguyệt hoạ,Cô thần,Lỗ Ban sát,Âm thác,Dương thác

(5*) Thứ năm, ngày 10 tháng 08 năm 2017 19/06/2017 Vô cùng tốt Thứ năm, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 19/06/2017 (AL)

Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Thu

Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải

Đánh giá chung: (5) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh hợi, Tân hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Sinh khí,Thiên thanh*,Phúc sinh,Dịch mã*,Phúc hậu,Đại hồng sa,Ngọc đường*

Sao xấu: Ly Sào,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Trùng tang*,Âm thác

(3*) Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017 24/06/2017 Cực tốt Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 24/06/2017 (AL)

Ngày: Giáp tuất, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Mãn

Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Thất – thuộc: Hoả – con vật: Lợn

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên xá*,Nguyệt giải,Yếu yên*,Thanh long*

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Tiểu hao,Nguyệt hư,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Sát chủ*,Quỷ khóc

(2*) Thứ tư, ngày 16 tháng 08 năm 2017 25/06/2017 Quá tốt Thứ tư, ngày 16 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 25/06/2017 (AL)

Ngày: Ất hợi, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Trực: Bình

Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt tài,Âm đức,Mãn đức tinh,Tam hợp*,Minh đường*

Sao xấu: Đại không vong,Kim thần thất sát (năm),Đại hao*,Nhân cách,Lôi công

(4*) Chủ nhật, ngày 20 tháng 08 năm 2017 29/06/2017 Vô cùng tốt Chủ nhật, ngày 20 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 29/06/2017 (AL)

Ngày: Kỷ mão, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Nguy

Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ

Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất dậu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên hỷ,Địa tài,Kính tâm,Tam hợp*,Hoàng ân*,Kim đường*

Sao xấu: Tiểu không vong,Thiên ngục,Thiên hoả,Nguyệt hoạ,Trùng tang*,Cô thần,Lỗ Ban sát

(5*) Thứ ba, ngày 22 tháng 08 năm 2017 01/07/2017 Vô cùng tốt Thứ ba, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 01/07/2017 (AL)

Ngày: Tân tỵ, tháng: Mậu thân, năm: Đinh dậu

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo

Trực: Thu

Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim

Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

Đánh giá chung: (5) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh dần, Giáp dần

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Thiên quý*,Địa tài,Ngũ phủ*,U vi tinh,Yếu yên*,Lục hợp*,Kim đường*

Sao xấu: Ly Sào,Tiểu hồng sa,Kiếp sát*,Địa phá,Nguyệt hoạ,Thần cách,Hà khôi- cẩu gião

(1*) Thứ tư, ngày 23 tháng 08 năm 2017 02/07/2017 Tốt Thứ tư, ngày 23 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 02/07/2017 (AL)

Ngày: Nhâm ngọ, tháng: Mậu thân, năm: Đinh dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo

Trực: Khai

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh dần, Giáp dần

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Nguyệt đức*,Sinh khí,Thiên mã,Nguyệt tài,Nguyệt ân*,Đại hồng sa

Sao xấu: Dương công kỵ*,Thiên ngục,Thiên hoả,Hoàng sa,Phi ma sát,Bạch hổ,Lỗ Ban sát

(1*) Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2017 03/07/2017 Tốt Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 03/07/2017 (AL)

Ngày: Quý mùi, tháng: Mậu thân, năm: Đinh dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Trực: Bế

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc

Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh dần, Giáp dần

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Thiên thanh*,Tuế hợp,Đại hồng sa,Ngọc đường*

Sao xấu: Hoả tinh,Xích khẩu,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Hoang vu,Địa tặc,Nguyệt hư,Tứ thời cô qủa

(3*) Thứ ba, ngày 29 tháng 08 năm 2017 08/07/2017 Cực tốt Thứ ba, ngày 29 tháng 08 năm 2017

Ngày âm lịch: 08/07/2017 (AL)

Ngày: Mậu tý, tháng: Mậu thân, năm: Đinh dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

Trực: Định

Nạp âm: Tích Lịch Hỏa – Hành: Hoả

Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp ngọ, Bính ngọ

Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh dần, Giáp dần

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Thiên xá*,Phúc sinh,Tam hợp*,Dân nhật-thời đức,Hoàng ân*,Thanh long*

Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Đại hao*,Lôi công

Trên đây là toàn bộ thông tin về ngày tốt, ngày hoàng đạo trong tháng 8 năm 2017 do các chuyên gia phong thủy hàng đầu tổng hợp. Với đó Kiến Vàng hy vọng phần nào giúp được Quý khách hàng về vấn đề ngày tốt để Quý khách chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói phù hợp với tuổi hoặc tìm ngày đẹp để làm một số công việc khác.

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về dịch vụ xin quý khách liên hệ :

Công ty CP Đầu tư thương mại vận tải Kiến Vàng

Trụ Sở  : Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD   : Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
Chi nhánh phia Nam: Số 29, Trương Định, Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0422.626.262                      Hotline: 0976. 28. 1111

Email:  kienvang2008@gmail.com      Website:  https://kienvang.vn/

 

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt khai trương

Danh Sách Ngày Tốt Khai Trương Mới Nhất 2024

Nội dung chính1 Ngày khai trương là ngày gì?2 Vì sao phải chọn ngày tốt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !