Home / Ngày tốt / Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói Kiến Vàng vẫn luôn tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói uy tín – chuyên nghiệp – giá rẻ số 1 tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng, Chúng tôi xin được gửi tới Quý khách những ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015.

Xem thêm: Chuyển nhà trọn gói Hà Nội

ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

Dưới đây là tổng hợp những ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015:

Ngày

Ngày Âm lịch Đánh giá

Chi tiết

(2*) Thứ hai, ngày 01 tháng 06 năm 2015 15/04/2015 Quá tốt

 

Thứ hai, ngày 01 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 15/04/2015 (AL)

Ngày: Mậu thân, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Đại Dịch Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Tất – thuộc: Thái âm – con vật: Chim

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh dần, Giáp dần

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ phủ*,Tục thế,Lục hợp*

Sao xấu: Ly Sào,Tiểu không vong,Tiểu hao,Hoang vu,Hoả tai,Hà khôi- cẩu gião,Lôi công,Nguyệt hình,Ngũ hư

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*) Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2015  

16/04/2015

 

Tốt

 

Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 16/04/2015 (AL)

Ngày: Kỷ dậu, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Đại Dịch Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân mão, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt ân*,Mãn đức tinh,Yếu yên*,Tam hợp*,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Ly Sào,Thiên ngục,Thiên hoả,Đại hao*,Ngũ quỹ,Chu tước hắc đạo.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*) Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2015  

17/04/2015

 

Tốt

 

Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 17/04/2015 (AL)

Ngày: Canh tuất, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực: Chấp

Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu thìn, Giáp tuất, Giáp thìn*

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Nguyệt đức*,Thiên tài,Tuế hợp,Giai thần

Sao xấu: Hoả tinh,Địa tặc,Không phòng,Quỷ khóc.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*) Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2015

tháng 06 năm

 

 

18/04/2015

 

Tốt

 

Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 18/04/2015 (AL)

Ngày: Tân hợi, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Phá

Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ tỵ, Ất hợi, Ất tỵ, Ất tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Thiên phúc,Địa tài,Dịch mã*,Kim đường*

Sao xấu: Xích khẩu,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Nguyệt phá,Thần cách,Vãng vong.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(2*) Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2015 20/04/2015 Quá tốt

 

Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 20/04/2015 (AL)

Ngày: Quý sửu, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Nguy

Nạp âm: Tang Chá Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân mùi, Đinh hợi, Ất mùi, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Thiên hỷ,Thiên phúc,Thiên thanh*,Tam hợp*,Mẫu thương,Ngọc đường*

Sao xấu: Cô thần,Tội chỉ.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(2*) Thứ ba, ngày 09 tháng 06 năm 2015 23/04/2015 Quá tốt

 

Thứ ba, ngày 09 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 23/04/2015 (AL)

Ngày: Bính thìn, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Sa Trung Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên đức hợp*,Thiên quý*,Thiên quan,Phúc sinh,Cát khánh,Đại hồng sa

Sao xấu: Tiểu không vong,Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (năm),Hoang vu,Nguyệt hư,Trùng tang*,Tứ thời cô qủa.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(2*) Thứ năm, ngày 11 tháng 06 năm 2015 25/04/2015 Quá tốt

 

Thứ năm, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 25/04/2015 (AL)

Ngày: Mậu ngọ, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tý, Bính tý

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Thiên xá*,Thánh tâm,U vi tinh,Thanh long*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Ly Sào,Kim thần thất sát (trực),Hoàng sa,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát,Ly sàng.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(3*) Thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2015 26/04/2015 Cực tốt

 

Thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 26/04/2015 (AL)

Ngày: Kỷ mùi, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất sửu, Đinh sửu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Thiên phú,Nguyệt tài,Nguyệt ân*,Lộc khố,Ích hậu,Minh đường*

Sao xấu: Hoả tinh,Kim thần thất sát (trực),Thổ ôn,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Cửu không,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Âm thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*) Thứ bảy, ngày 13 tháng 06 năm 2015 27/04/2015  

Tốt

Thứ bảy, ngày 13 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 27/04/2015 (AL)

Ngày: Canh thân, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Mãn

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Đê – thuộc: Thổ – con vật: Lạc

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Ngũ phủ*,Tục thế,Lục hợp*

Sao xấu: Đại không vong,Tam nương*,Tiểu hao,Hoang vu,Hoả tai,Hà khôi- cẩu gião,Lôi công,Nguyệt hình,Ngũ hư.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(2*) Chủ nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2015 28/04/2015  

Quá tốt

Chủ nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 28/04/2015 (AL)

Ngày: Tân dậu, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất sửu, Kỷ mão, Ất mùi, Quý mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Sát cống,Thiên đức*,Thiên phúc,Mãn đức tinh,Yếu yên*,Tam hợp*,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Thiên ngục,Thiên hoả,Đại hao*,Ngũ quỹ,Chu tước hắc đạo.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*) Thứ ba, ngày 16 tháng 06 năm 2015 01/05/2015 Tốt Thứ ba, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 01/05/2015 (AL)

Ngày: Quý hợi, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Chấp

Nạp âm: Đại Hải Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh mão, Đinh hợi, Đinh dậu, Ất tỵ, Đinh tỵ*

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Thiên đức*,Ngũ phủ*,Phúc sinh

Sao xấu: Kiếp sát*,Trùng phục,Chu tước hắc đạo.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(3*) Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2015 04/05/2015 Quá tốt Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 04/05/2015 (AL)

Ngày: Bính dần, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực: Thành

Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu – thuộc: Kim – con vật: Trâu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Sát cống,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức*,Thiên hỷ,Thiên quý*,Thiên mã,Ích hậu,Tam hợp*,Mẫu thương

Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Hoàng sa,Bạch hổ,Lôi công,Cô thần,Ly sàng,Âm thác,Dương thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*) Thứ bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2015 05/05/2015 Quá tốt Thứ bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 05/05/2015 (AL)

Ngày: Đinh mão, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Thu

Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý dậu, Quý dậu, Ất dậu, Quý tỵ, Quý mão, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Thiên quý*,Thiên thanh*,Tục thế,Ngọc đường*

Sao xấu: Xích khẩu,Dương công kỵ*,Nguyệt kỵ*,Địa phá,Hoả tai,Ngũ quỹ,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Vãng vong,Cửu không,Trùng tang*,Lỗ Ban sát.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(2*) Chủ nhật, ngày 21 tháng 06 năm 2015 08/05/2015  

Tốt

Thứ ba, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 08/05/2015 (AL)

Ngày: Canh ngọ, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Thất – thuộc: Hoả – con vật: Lợn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính tý, Giáp thân, Nhâm tý, Giáp dần

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên phúc,Thiên quan,Mãn đức tinh,Quan nhật

Sao xấu: Thổ phủ,Thiên ôn,Nguyệt yếm đại hoạ,Nguyệt hình,Nguyệt kiến chuyển sát,Ly sàng,Âm thác,Dương thác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*) Thứ ba, ngày 23 tháng 06 năm 2015 09/05/2015 Quá tốt Thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 09/05/2015 (AL)

Ngày: Tân mùi, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Lục hợp*

Sao xấu: Câu trận,Phủ đầu sát,Tam tang.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(2*) Thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2015 10/05/2015 Tốt

 

Thứ năm, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 10/05/2015 (AL)

Ngày: Nhâm thân, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Mãn

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Khuê – thuộc: Mộc – con vật: Lang

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính dần, Canh dần, Bính thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên phú,Thiên phúc,Nguyệt không,Lộc khố,Dịch mã*,Thanh long*

Sao xấu: Đại không vong,Kim thần thất sát (trực),Thổ ôn,Hoang vu,Quả tú,Sát chủ*,Tội chỉ.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(2*) Thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

 

 

11/05/2015

 

 

 

Quá tốt

 

Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 11/05/2015 (AL)

Ngày: Quý dậu, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh mão, Tân mão, Đinh dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt tài,Kính tâm,Tuế hợp,Hoạt điệu,Dân nhật-thời đức,Hoàng ân*,Minh đường*

Sao xấu: Hoả tinh,Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Thiên cương*,Thiên lại,Tiểu hồng sa,Tiểu hao,Địa tặc,Lục bất thành,Thần cách,Trùng phục.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

(1*)Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

15/05/2015 Tốt

 

Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Ngày âm lịch: 15/05/2015 (AL)

Ngày: Đinh sửu, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Nguy

Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân mùi, Kỷ mùi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Địa tài,Thánh tâm,Cát khánh,Âm đức,Mẫu thương,Kim đường*

Sao xấu: Nguyệt hư,Nhân cách,Trùng tang*.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2015

Trên đây là toàn bộ thông tin về ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015 do các chuyên gia phong thủy hàng đầu tổng hợp. Với đó Kiến Vàng hy vọng phần nào giúp được Quý khách hàng về vấn đề ngày tốt để Quý khách chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói phù hợp với tuổi hoặc tìm ngày đẹp để làm một số công việc khác.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

Quý khách xem thêm:

Dịch vụ Kiến Vàng

Chuyển nhà trọn gói
chuyen-nha-tron-goi

Kiến Vàng cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói uy tín và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam.

Xem chi tiết
Chuyển văn phòng trọn gói
chuyen-van-phong-tron-goi

Kiến Vàng chuyên cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng giá rẻ uy tín tại Việt Nam.

Xem chi tiết
Chuyển nhà Hà Nội
chuyen-nha-tron-ha-noi

Kiến Vàng cung cấp dịch vụ chuyển nhà Hà Nội uy tín và chuyên nghiệp nhất tại Hà Nội

Xem chi tiết
Taxi Tải
taxi-tai

Kiến Vàng chuyên cung cấp dịch vụ Taxi Tải  giá rẻ uy tín tại Hà Nội

Xem chi tiết

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về dịch vụ xin quý khách liên hệ :

Công ty CP Đầu tư thương mại vận tải Kiến Vàng

Trụ Sở  : Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD   : Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
Chi nhánh phia Nam: Số 29, Trương Định, Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0422.626.262                      Hotline: 0976. 28. 1111

Email:  kienvang2008@gmail.com      Website:  https://kienvang.vn/

Bạn có thích :

ngay-tot-chuyen-nha-chuyen-van-phong-thang-6-nam-2021-hd

Ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2021

Chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói Kiến Vàng vẫn luôn tự hào là đơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !