Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

Xem ngày tốt chuyển nhà là việc tưởng chừng như đơn giản, tuy nhiên thì thực tế lại là rất khó, hầu hết với bất kỳ ai khí chuyển nhà đều băn khoăn về vấn đề này. Thấu hiều được điều đó, chuyển nhà Kiến Vàng đã tổng hợp và đưa ra danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015 để quý khách tham khảo.

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

02422.62.62.62 – 0976.28.1111

ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015
Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

Dưới đây là tổng hợp những ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015:

Ngày

Ngày Âm lịch Đánh giá

Chi tiết

 

 

 

 

(2*) Thứ bảy, ngày 02 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

14/03/2015

 

 

 

 

 

Quá tốt

 

Thứ bảy, ngày 02 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 14/03/2015 (AL)

Ngày: Mậu dần, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp thân, Canh thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên Thuỵ,Nhân chuyên,Thiên xá*,Sinh khí,Thiên quan,Ích hậu,Tục thế,Dịch mã*,Phúc hậu,Hoàng ân*

Sao xấu: Ly Sào,Nguyệt kỵ*,Thiên tặc,Hoả tai

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

(3*) Thứ hai, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

16/03/2015

 

 

 

 

 

 

Cực tốt

Thứ hai, ngày 04 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 16/03/2015 (AL)

Ngày: Canh thìn, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Tất – thuộc: Thái âm – con vật: Chim

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Nguyệt ân*,Mãn đức tinh,Thanh long*

Sao xấu: Tiểu không vong,Kim thần thất sát (năm),Thổ phủ,Thiên ôn,Ngũ quỹ,Nguyệt hình,Phủ đầu sát,Tam tang,Âm thác,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

(3*) Thứ ba, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

17/03/2015

 

 

 

 

 

 

Cực tốt

Thứ ba, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 17/03/2015 (AL)

Ngày: Tân tỵ, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Nguyệt tài,Ngũ phủ*,Âm đức,Minh đường*

Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Kim thần thất sát (năm),Kiếp sát*,Hoang vu,Nhân cách

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

(1*) Thứ tư, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

18/03/2015

 

 

 

 

 

 

Tốt

 

Thứ tư, ngày 06 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 18/03/2015 (AL)

Ngày: Nhâm ngọ, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên phú,Lộc khố,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Tam nương*,Thiên ngục,Thiên hoả,Thổ ôn,Phi ma sát,Quả tú

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

(2*) Thứ sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

20/03/2015

 

 

 

 

 

 

Quá tốt

Thứ sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 20/03/2015 (AL)

Ngày: Giáp thân, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ – thuộc: Kim – con vật: Dê

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên quý*,Thiên tài,Kính tâm,Tam hợp*

Sao xấu: Đại không vong,Kim thần thất sát (trực),Đại hao*,Nguyệt yếm đại hoạ,Vãng vong,Âm thác,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

(3*) Thứ bảy, ngày 09 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

21/03/2015

 

 

 

 

 

 

Cực tốt

Thứ bảy, ngày 09 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 21/03/2015 (AL)

Ngày: Ất dậu, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh mão, Tân mùi, Kỷ mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Địa tài,Nguyệt giải,Phổ hộ,Lục hợp*,Kim đường*

Sao xấu: Hoang vu,Ly sàng

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

(1*) Thứ hai, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

23/03/2015

 

 

 

 

 

Tốt

Thứ hai, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 23/03/2015 (AL)

Ngày: Đinh hợi, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Phá

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ tỵ, Quý mùi, Quý tỵ*, Quý sửu, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên thanh*,Cát khánh,Tuế hợp,Mẫu thương,Ngọc đường*

Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Thụ tử*,Địa tặc

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

(3*) Thứ năm, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

26/03/2015

 

 

 

 

 

 

Cực tốt

Thứ năm, ngày 14 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 26/03/2015 (AL)

Ngày: Canh dần, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Thu

Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tý, Nhâm thân, Giáp ngọ, Mậu thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên Thuỵ,Thiên xá*,Sinh khí,Thiên quan,Nguyệt ân*,Ích hậu,Tục thế,Dịch mã*,Phúc hậu,Hoàng ân*

Sao xấu: Hoả tinh,Kim thần thất sát (trực),Thiên tặc,Hoả tai,Âm thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

(2*) Thứ bảy, ngày 16 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

28/03/2015

 

 

 

 

 

 

 

Quá tốt

Thứ bảy, ngày 16 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 28/03/2015 (AL)

Ngày: Nhâm thìn, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Bế

Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Đê – thuộc: Thổ – con vật: Lạc

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính dần, Giáp tuất, Bính tuất*, Bính thân, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Mãn đức tinh,Thanh long*

Sao xấu: Đại không vong,Kim thần thất sát (năm),Thổ phủ,Thiên ôn,Ngũ quỹ,Nguyệt hình,Phủ đầu sát,Tam tang,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

(2*) Chủ nhật, ngày 17 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

29/03/2015

 

 

 

 

 

 

Quá tốt

Chủ nhật, ngày 17 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 29/03/2015 (AL)

Ngày: Quý tỵ, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh mão, Ất hợi, Đinh hợi*, Đinh dậu, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt tài,Ngũ phủ*,Âm đức,Minh đường*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Ly Sào,Nguyệt tận*,Kim thần thất sát (năm),Kiếp sát*,Hoang vu,Nhân cách

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

(2*) Thứ hai, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

01/04/2015

 

 

 

 

 

Quá tốt

Thứ hai, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 01/04/2015 (AL)

Ngày: Giáp ngọ, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Sa Trung Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Tâm – thuộc: Thái âm – con vật: Hồ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu tý, Canh dần, Nhâm tý, Canh thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Thiên xá*,Nguyệt không,Thánh tâm,U vi tinh,Thanh long*

Sao xấu: Hoàng sa,Nguyệt kiến chuyển sát,Ly sàng

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

(2*) Thứ ba, ngày 19 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

02/04/2015

 

 

 

 

 

 

Quá tốt

Thứ ba, ngày 19 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 02/04/2015 (AL)

Ngày: Ất mùi, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Mãn

Nạp âm: Sa Trung Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ sửu, Tân mão, Quý sửu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt đức hợp*,Thiên phú,Nguyệt tài,Lộc khố,Ích hậu,Minh đường*

Sao xấu: Thổ ôn,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Cửu không,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Âm thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

(3*) Thứ tư, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

03/04/2015

 

 

 

 

 

 

Cực tốt

Thứ tư, ngày 20 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 03/04/2015 (AL)

Ngày: Bính thân, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Cơ – thuộc: Thuỷ – con vật: Báo

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Nhâm thân*, Nhâm dần*, Giáp dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Thiên quý*,Ngũ phủ*,Tục thế,Lục hợp*

Sao xấu: Đại không vong,Tam nương*,Tiểu hao,Hoang vu,Hoả tai,Hà khôi- cẩu gião,Trùng tang*,Lôi công,Nguyệt hình,Ngũ hư

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

 

(1*) Thứ năm, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

04/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

Tốt

Thứ năm, ngày 21 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 04/04/2015 (AL)

Ngày: Đinh dậu, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý dậu, Quý mão*, Ất mão, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Mãn đức tinh,Yếu yên*,Tam hợp*,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Thiên ngục,Thiên hoả,Đại hao*,Ngũ quỹ,Chu tước hắc đạo,Âm thác,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

(2*) Thứ bảy, ngày 23 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

06/04/2015

 

 

 

 

 

Quá tốt

Thứ bảy, ngày 23 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 06/04/2015 (AL)

Ngày: Kỷ hợi, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Phá

Nạp âm: Bình Địa Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân tỵ, Quý mùi, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Địa tài,Nguyệt ân*,Dịch mã*,Kim đường*

Sao xấu: Xích khẩu,Nguyệt phá,Thần cách,Vãng vong

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

(4*) Thứ hai, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

08/04/2015

 

 

 

 

 

 

Vô cùng tốt

Thứ hai, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 08/04/2015 (AL)

Ngày: Tân sửu, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Thành

Nạp âm: Bích Thượng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Nguy – thuộc: Thái âm – con vật: Én

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (4) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất dậu, Đinh mùi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Thiên hỷ,Thiên phúc,Thiên thanh*,Tam hợp*,Mẫu thương,Ngọc đường*

Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Cô thần,Tội chỉ

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

 

(1*) Thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

12/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

Tốt

 

Thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 12/04/2015 (AL)

Ngày: Ất tỵ, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: – Trực: Kiến

Nạp âm: Phú Đăng Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân tỵ, Tân hợi*, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Phúc hậu,Đại hồng sa,Hoàng ân*

Sao xấu: Xích khẩu,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Tiểu hồng sa,Thổ phủ,Thụ tử*,Nguyệt hoạ,Lục bất thành,Câu trận,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

 

(3*) Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

13/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

Cực tốt

Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 13/04/2015 (AL)

Ngày: Bính ngọ, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu tý, Canh tý

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Thiên quý*,Thiên xá*,Thánh tâm,U vi tinh,Thanh long*

Sao xấu: Tam nương*,Hoàng sa,Trùng tang*,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chính chuyển,Thiên địa chuyển sát,Ly sàng

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

(3*) Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

14/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

Tốt

 

Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2015

Ngày âm lịch: 14/04/2015 (AL)

Ngày: Đinh mùi, tháng: Tân tỵ, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Mãn

Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ sửu, Tân sửu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên phú,Thiên quý*,Nguyệt tài,Lộc khố,Ích hậu,Minh đường*

Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Thổ ôn,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Cửu không,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Âm thác,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015

Bài viết tổng hợp ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2015 được công ty chuyển nhà Kiến Vàng biên soạn và tổng hợp một cách rất chi tiết. Hy vọng qua đây có thể giúp quý khách tham khảo và lựa chọn được ngày tốt chuyển nhà trong tháng 5 năm 2015. Để cập nhật các thông tin ưu đãi cùng các chương trình khuyến mại tại chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng, quý khách vui lòng update tại đây.

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022

Ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2023 cập nhật chi tiết nhất

Nội dung chính1 Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 20232 Cách xem …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !