Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015

Taxi Tải Kiến Vàng đã và đang trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về cung cấp các dịch vụ vận tải. Và dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói cũng không ngoại lệ. Như thường lệ, hôm nay chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng xin được gửi tới Quý khách danh sách những ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015
ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015

Dưới đây là tổng hợp những ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015:

Ngày

Ngày Âm lịch Đánh giá

Chi tiết

(1*) Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2015 13/02/2015 Tốt Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 13/02/2015 (AL)

Ngày: Đinh mùi, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ sửu, Tân sửu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Địa tài,Nguyệt ân*,Âm đức,Mãn đức tinh,Tục thế,Tam hợp*,Kim đường*

Sao xấu: Đại không vong,Tam nương*,Đại hao*,Hoả tai,Nhân cách

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(2*) Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2015 15/02/2015 Quá tốt Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 15/02/2015 (AL)

Ngày: Kỷ dậu, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Phá

Nạp âm: Đại Dịch Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân mão, Ất mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Thiên thanh*,Ngọc đường*

Sao xấu: Cửu thổ quỷ,Ly Sào,Hoả tinh,Kim thần thất sát (trực),Tiểu hồng sa,Nguyệt phá,Hoang vu,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Phi ma sát,Ngũ hư,Ly sàng,Âm thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(5*) Thứ tư, ngày 08 tháng 04 năm 2015 20/02/2015 Vô cùng tốt Thứ tư, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 20/02/2015 (AL)

Ngày: Giáp dần, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (5) – Vô cùng tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh ngọ, Bính thân, Canh tý, Mậu thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

 

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Thiên quý*,Thiên xá*,Ngũ phủ*,Cát khánh,Phổ hộ,Phúc hậu,Thanh long*

Sao xấu: Xích khẩu,Hoàng sa,Ngũ quỹ

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(1*) Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2015 21/02/2015 Tốt Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 21/02/2015 (AL)

Ngày: Ất mão, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Bế

Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên quý*,Phúc sinh,Quan nhật,Minh đường*

Sao xấu: Đại không vong,Kim thần thất sát (trực),Thiên ngục,Thiên hoả,Thổ phủ,Thần cách,Trùng tang*,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(2*) Thứ bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2015 23/02/2015 Quá tốt Thứ bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 23/02/2015 (AL)

Ngày: Đinh tỵ, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Sa Trung Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Thiên phú,Nguyệt tài,Nguyệt ân*,Thánh tâm,Lộc khố,Dịch mã*

Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (năm),Thổ ôn,Hoang vu,Vãng vong,Chu tước hắc đạo,Quả tú,Không phòng

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(3*) Thứ hai, ngày 13 tháng 04 năm 2015 25/02/2015 Cực tốt Thứ hai, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 25/02/2015 (AL)

Ngày: Kỷ mùi, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất sửu, Đinh sửu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Nguyệt đức hợp*,Địa tài,Âm đức,Mãn đức tinh,Tục thế,Tam hợp*,Kim đường*

Sao xấu: Tiểu không vong,Đại hao*,Hoả tai,Nhân cách

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(1*) Thứ ba, ngày 14 tháng 04 năm 2015 26/02/2015 Tốt Thứ ba, ngày 14 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 26/02/2015 (AL)

Ngày: Canh thân, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Thiên đức*,Thiên mã,Nguyệt không,Nguyệt giải,Yếu yên*

Sao xấu: Xích khẩu,Kiếp sát*,Bạch hổ

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(1*) Thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2015 27/02/2015 Tốt Thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 27/02/2015 (AL)

Ngày: Tân dậu, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Chấp

Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Chẩn – thuộc: Thuỷ – con vật: Giun

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất sửu, Kỷ mão, Ất mùi, Quý mão

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Trực tinh,Thiên thanh*,Ngọc đường*

Sao xấu: Tam nương*,Tiểu hồng sa,Nguyệt phá,Hoang vu,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Phi ma sát,Trùng phục,Ngũ hư,Ly sàng,Âm thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(3*) Thứ hai, ngày 20 tháng 04 năm 2015 02/03/2015 Cực tốt Thứ hai, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 02/03/2015 (AL)

Ngày: Bính dần, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Tâm – thuộc: Thái âm – con vật: Hồ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Thiên xá*,Sinh khí,Thiên quan,Nguyệt không,Ích hậu,Tục thế,Dịch mã*,Phúc hậu,Hoàng ân*

Sao xấu: Thiên tặc,Hoả tai

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(2*) Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2015 04/03/2015 Quá tốt Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 04/03/2015 (AL)

Ngày: Mậu thìn, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Cơ – thuộc: Thuỷ – con vật: Báo

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính tuất, Canh tuất, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên xá*,Mãn đức tinh,Thanh long*

Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Kim thần thất sát (năm),Thổ phủ,Thiên ôn,Ngũ quỹ,Nguyệt hình,Phủ đầu sát,Tam tang,Dương thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(2*) Thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2015 05/03/2015 Quá tốt Thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 05/03/2015 (AL)

Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh hợi, Tân hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Nguyệt tài,Ngũ phủ*,Âm đức,Minh đường*

Sao xấu: Ly Sào,Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (năm),Kiếp sát*,Hoang vu,Nhân cách,Trùng tang*,Trùng phục

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(2*) Chủ nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2015 08/03/2015            Quá tốt Chủ nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 08/03/2015 (AL)

Ngày: Nhâm thân, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính dần, Canh dần, Bính thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên tài,Kính tâm,Tam hợp*

Sao xấu: Hoả tinh,Tiểu không vong,Đại hao*,Nguyệt yếm đại hoạ,Vãng vong,Âm thác

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(1*) Thứ hai, ngày 27 tháng 04 năm 2015 09/03/2015 Tốt Thứ hai, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 09/03/2015 (AL)

Ngày: Quý dậu, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Chấp

Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Nguy – thuộc: Thái âm – con vật: Én

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh mão, Tân mão, Đinh dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Địa tài,Nguyệt giải,Phổ hộ,Lục hợp*,Kim đường*

Sao xấu: Dương công kỵ*,Hoang vu,Ly sàng

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

(1*) Thứ tư, ngày 29 tháng 04 năm 2015 11/03/2015 Tốt Thứ tư, ngày 29 tháng 04 năm 2015

Ngày âm lịch: 11/03/2015 (AL)

Ngày: Ất hợi, tháng: Canh thìn, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Nguy

Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên quý*,Thiên thanh*,Cát khánh,Tuế hợp,Mẫu thương,Ngọc đường*

Sao xấu: Thụ tử*,Địa tặc

Ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015.

Trên đây là toàn bộ thông tin về ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015 do các chuyên gia phong thủy hàng đầu tổng hợp. Với đó chuyển nhà Kiến Vàng hy vọng phần nào giúp được Quý khách hàng về vấn đề ngày tốt để Quý khách chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói phù hợp với tuổi hoặc tìm ngày đẹp để làm một số công việc khác. Để cập các thông tin mới nhất cũng như các chương trình khuyến mãi về dịch vụ của chúng tôi, quý khách vui lòng truy cập đường dẫn: https://www.facebook.com/kienvangcompany để update thông tin chính xác nhất. Xin cảm ơn !

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt khai trương

Danh Sách Ngày Tốt Khai Trương Mới Nhất 2024

Nội dung chính1 Ngày khai trương là ngày gì?2 Vì sao phải chọn ngày tốt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !