Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015

Thương hiệu Taxi tải Kiến Vàng cho đến nay vẫn là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong ngành vận tải nói chung và lĩnh vực cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói nói riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách, Chúng tôi xin được gửi tới Quý khách danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015:

Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015
Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015

Dưới đây là tổng hợp những ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015:

Ngày Ngày Âm lịch Đánh giá Chi tiết
(4*) Chủ nhật, ngày 01 tháng 03 năm 2015  

 

11/01/2015

 

Vô cùng tốt

Chủ nhật, ngày 01 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 11/01/2015 (AL)

Ngày: Bính tý, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (4) – Vô cùng tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

Tài thần: Đông

Hỷ thần: Tây Nam

Hắc thần: Tây Nam

 

Sửu (1-3)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Thân (15-17)
Dậu (17-)

             

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh ngọ*, Mậu ngọ

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Nguyệt đức*,Sinh khí,Nguyệt ân*,Ích hậu,Mẫu thương,Đại hồng sa,Thanh long*

Sao xấu: Thiên ngục,Thiên hoả,Phi ma sát,Lỗ Ban sát

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ hai, ngày 02 tháng 03 năm 2015 12/01/2015 Tốt Thứ hai, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 12/01/2015 (AL)

Ngày: Đinh sửu, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Bế

Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Nguy – thuộc: Thái âm – con vật: Én

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Dần (3-5)  

Tài thần: Đông

Hỷ thần: Nam

Hắc thần: Tây

 

Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân mùi, Kỷ mùi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên đức*,Tuế hợp,Tục thế,Đại hồng sa,Minh đường*

Sao xấu: Hoang vu,Địa tặc,Hoả tai,Nguyệt hư,Tứ thời cô qủa

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ bảy, ngày 07 tháng 03 năm 2015 17/01/2015 Tốt Thứ bảy, ngày 07 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 17/01/2015 (AL)

Ngày: Nhâm ngọ, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

Tài thần: Tây

Hỷ thần: Nam

Hắc thần: Tây Bắc

 

Sửu (1-3)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức hợp*,Thiên mã,Nguyệt tài,Nguyệt không,Tam hợp*,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Đại hao*,Hoàng sa,Ngũ quỹ,Bạch hổ,Tội chỉ

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Chủ nhật, ngày 08 tháng 03 năm 2015 18/01/2015 Tốt Chủ nhật, ngày 08 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 18/01/2015 (AL)

Ngày: Quý mùi, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Dần (3-5)  

Tài thần: Tây

Hỷ thần: Đông Nam

Hắc thần: Tây Bắc

 

Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên thanh*,Kính tâm,Ngọc đường*

Sao xấu: Hoả tinh,Tiểu không vong,Tam nương*,Thiên ôn

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ hai, ngày 09 tháng 03 năm 2015 19/01/2015 Tốt Thứ hai, ngày 09 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 19/01/2015 (AL)

Ngày: Giáp thân, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo – Trực: Chấp

Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Tất – thuộc: Thái âm – con vật: Chim

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

 

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

Tài thần: Đông Nam

Hỷ thần: Đông bắc

Hắc thần: Tây Bắc

 

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Minh tinh,Giai thần,Phổ hộ,Dịch mã*

Sao xấu: Nguyệt phá,Trùng tang*,Dương thác

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(2*) Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015 21/01/2015 Quá tốt Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 21/01/2015 (AL)

Ngày: Bính tuất, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Nguy

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Dần (3-5)  

Tài thần: Đông

Hỷ thần: Tây Nam

Hắc thần: Tây Bắc

 

Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt đức*,Thiên hỷ,Thiên quan,Nguyệt ân*,Tam hợp*,Hoàng ân*

Sao xấu: Xích khẩu,Thụ tử*,Nguyệt yếm đại hoạ,Cô thần,Âm thác,Quỷ khóc

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2015 22/01/2015 Tốt Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 22/01/2015 (AL)

Ngày: Đinh hợi, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo – Trực: Thành

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:

Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Sửu (1-3)  

Tài thần: Đông

Hỷ thần: Nam

Hắc thần: Tây Bắc

 

Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ tỵ, Quý mùi, Quý tỵ*, Quý sửu, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Thánh tâm,Ngũ phủ*,U vi tinh,Lục hợp*,Mẫu thương

Sao xấu: Đại không vong,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Địa phá,Hà khôi- cẩu gião,Câu trận

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(2*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 03 năm 2015 24/01/2015 Quá tốt Thứ bảy, ngày 14 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 24/01/2015 (AL)

Ngày: Kỷ sửu, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Khai

Nạp âm: Tích Lịch Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Dần (3-5)  

Tài thần: Nam

Hỷ thần: Đông bắc

Hắc thần: Bắc

 

Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất mùi, Đinh mùi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên phúc,Tuế hợp,Tục thế,Đại hồng sa,Minh đường*

Sao xấu: Ly Sào,Hoang vu,Địa tặc,Hoả tai,Nguyệt hư,Tứ thời cô qủa

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2015 26/01/2015 Tốt Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 26/01/2015 (AL)

Ngày: Tân mão, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân

Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

Tài thần: Tây Nam

Hỷ thần: Tây Nam

Hắc thần: Bắc

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất sửu, Quý dậu, Ất mùi, Kỷ dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*

Sao xấu: Ly Sào,Tiểu không vong,Chu tước hắc đạo,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2015 27/01/2015 Tốt Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 27/01/2015 (AL)

Ngày: Nhâm thìn, tháng: Mậu dần, năm: Ất mùi

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Dần (3-5)  

Tài thần: Tây

Hỷ thần: Nam

Hắc thần: Bắc

 

Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính dần, Giáp tuất, Bính tuất*, Bính thân, Bính thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Thiên phú,Thiên tài,Nguyệt không,Lộc khố

Sao xấu: Hoả tinh,Xích khẩu,Tam nương*,Kim thần thất sát (năm),Thổ ôn,Thiên tặc,Cửu không,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Không phòng

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(2*) Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2015 01/02/2015 Quá tốt Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 01/02/2015 (AL)

Ngày: Ất mùi, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Định

Nạp âm: Sa Trung Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

 

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Dần (3-5)  

Tài thần: Đông Nam

Hỷ thần: Tây Bắc

Hắc thần:

 

Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ sửu, Tân mão, Quý sửu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Địa tài,Âm đức,Mãn đức tinh,Tục thế,Tam hợp*,Kim đường*

Sao xấu: Tiểu không vong,Kim thần thất sát (trực),Đại hao*,Hoả tai,Nhân cách,Trùng tang*,Tứ thời đại mộ,Dương thác

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ bảy, ngày 21 tháng 03 năm 2015 02/02/2015 Tốt Thứ bảy, ngày 21 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 02/02/2015 (AL)

Ngày: Bính thân, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực: Chấp

Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Đê – thuộc: Thổ – con vật: Lạc

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

Tài thần: Đông

Hỷ thần: Tây Nam

Hắc thần:

 

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Nhâm thân*, Nhâm dần*, Giáp dần, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức*,Thiên mã,Nguyệt giải,Yếu yên*

Sao xấu: Xích khẩu,Kiếp sát*,Bạch hổ

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Chủ nhật, ngày 22 tháng 03 năm 2015 03/02/2015 Tốt

 

Chủ nhật, ngày 22 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 03/02/2015 (AL)

Ngày: Đinh dậu, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Phá

Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

Tài thần: Đông

Hỷ thần: Nam

 

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)

 

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý dậu, Quý mão*, Ất mão, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên thanh*,Nguyệt ân*,Ngọc đường*

Sao xấu: Tam nương*,Tiểu hồng sa,Nguyệt phá,Hoang vu,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Phi ma sát,Ngũ hư,Ly sàng,Âm thác

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2015 08/02/2015 Tốt

 

Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 08/02/2015 (AL)

Ngày: Nhâm dần, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Bế

Nạp âm: Kim Bạch Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu – thuộc: Kim – con vật: Trâu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

 

Tài thần: Tây

Hỷ thần: Nam

 

 

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính thân, Canh thân

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Thiên xá*,Ngũ phủ*,Cát khánh,Phổ hộ,Phúc hậu,Thanh long*

Sao xấu: Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Hoàng sa,Ngũ quỹ

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(2*) Thứ bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2015 09/02/2015 Quá tốt

 

Thứ bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 09/02/2015 (AL)

Ngày: Quý mão, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực: Kiến

Nạp âm: Kim Bạch Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu

Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (2) – Quá tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1)  

Tài thần: Tây

Hỷ thần: Đông Nam

 

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)a

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh dậu, Tân dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Phúc sinh,Quan nhật,Minh đường*

Sao xấu: Tiểu không vong,Thiên ngục,Thiên hoả,Thổ phủ,Thần cách,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chính chuyển,Dương thác

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Chủ nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2015 10/02/2015 Tốt

 

Chủ nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 10/02/2015 (AL)

Ngày: Giáp thìn, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Trừ

Nạp âm: Phú Đăng Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Dần (3-5)  

 

Tài thần: Đông Nam

Hỷ thần: Đông bắc

 

Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh thìn, Canh tuất*, Nhâm tuất

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Thiên quý*,U vi tinh

Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Thụ tử*,Nguyệt hoạ,Phủ đầu sát,Tam tang

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2015 11/02/2015 Tốt

 

Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 11/02/2015 (AL)

Ngày: Ất tỵ, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo – Trực: Mãn

Nạp âm: Phú Đăng Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ

Nhị thập bát tú: Sao: Nguy – thuộc: Thái âm – con vật: Én

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Sửu (1-3)  

Tài thần: Đông Nam

Hỷ thần: Tây Bắc

 

Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân tỵ, Tân hợi*, Quý hợi

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên đức hợp*,Thiên phú,Thiên quý*,Nguyệt tài,Thánh tâm,Lộc khố,Dịch mã*

Sao xấu: Dương công kỵ*,Kim thần thất sát (năm),Thổ ôn,Hoang vu,Vãng vong,Trùng tang*,Chu tước hắc đạo,Quả tú,Không phòng,Dương thác

“Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.”

(1*) Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2015 12/02/2015 Tốt

 

Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Ngày âm lịch: 12/02/2015 (AL)

Ngày: Bính ngọ, tháng: Kỷ mão, năm: Ất mùi

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực: Bình

Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông

Nhị thập bát tú: Sao: Thất – thuộc: Hoả – con vật: Lợn

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (1) – Tốt

Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành
Tý (23-1) Tài thần: Đông

Hỷ thần: Tây Nam

 

Sửu (1-3)
Mão (5-7)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu tý, Canh tý

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất dậu, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên tài,Ích hậu,Dân nhật-thời đức

Sao xấu: Thiên lại,Tiểu hao,Lục bất thành,Hà khôi- cẩu gião

(Ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015.)

Trên đây là toàn bộ thông tin về ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2015 do các chuyên gia phong thủy hàng đầu tổng hợp. Với đó Kiến Vàng hy vọng phần nào giúp được Quý khách hàng về vấn đề ngày tốt để Quý khách chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói phù hợp với tuổi hoặc tìm ngày đẹp để làm một số công việc khác. Để update thông tin mới nhất, quý khách thường xuyên truy cập địa chỉ Fanpage của chuyển nhà Kiến Vàng tại địa chỉ: https://www.facebook.com/kienvangcompany

About Trần Kiến Vàng

Xin chào, Tôi là Trần Kiến Vàng - quản lý tại công ty vận tải Kiến Vàng. Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng. Bên cạnh đó tôi còn có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, trang trí không gian nhà cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kienvang.vn.

Check Also

ngày tốt khai trương

Danh Sách Ngày Tốt Khai Trương Mới Nhất 2024

Nội dung chính1 Ngày khai trương là ngày gì?2 Vì sao phải chọn ngày tốt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !